Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 8 grudnia 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DON KICHOT-AUTOPORTRET Z MIECZYSłAWEM GąSECKIM
Nr:
1856
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
129.5 cm x 82.5 cm
Cena wywoławcza:
60 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski | 1921 Na odwrocie nalepka pośmiertnej wystawy Jacka Malczewskiego w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1939 roku. Mieczysław Gąsecki (1883-1948) przedstawiony tu jako Sancho Pansa, przez lata był serdecznym i zaufanym przyjacielem Malczewskiego, który zwał go „Goniem”. Artysta-konserwator pomagał Malczewskiemu przy robotach techniczno-konserwatorskich, pozował mu do wielu obrazów, a nawet przygotowywał tzw. podmalówki. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Jacek Malczewski 1855-1929, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec-sierpień-wrzesień 1939, s. 18, nr kat. 172 (jako własność Artura Wohla).

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-12-08 60 000 zł - N/A PLN USD