Agra Art | Aukcje

- 16 listopada 2008

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRETENDENT, 1980
Nr:
12022
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
31.5 cm x 30 cm
Cena wywoławcza:
18 000 zł
Cena uzyskana:
20 000 zł

IInformacje o dziele:

Na odwrocie na płótnie napis autorski: góra | upside (obok strzałka) | T.Brzozowski. | 1980.;
obok pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę; na krośnie napis autorski: „PRETENDENT“ | 30 x 31 | T. BRZOZOWSKI. | 1980; nalepka: ATA; dwie podłużne pieczątki zezwalające na wywóz za granicę

Obraz był wystawiany i opisany:
- Tadeusz Brzozowski. Przyjaciele - uczniowie, Poznań, BWA, grudzień 1981;
- Peintres et Sculpteurs Polonais en Pays Basque, Anglet, kwiecień 1984;
- Tadeusz Brzozowski, Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe VII-IX 1984 (razem z Arkadiuszem Walochem);
- 3 Artistes Peintres Polonais - Tadeusz Brzozowski…, Bordeaux, Galerie Presidence, listopad 1984;
- L. Kaszuba, Brzozowski i Waloch, „Dunajec“ nr 14, 1984;
- Tadeusz Brzozowski 1918 - 1987. Muzeum Narodowe w Warszawie 1997, Katalog (red. A. Żakiewicz), s. 23, poz. 382.

Tadeusz Brzozowski:

Tadeusz Brzozowski (Lwów 1918 - Rzym 1987)  - od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor  w Zakopanem mieszkał do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“ samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach, uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 współorganizował „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 1979-1981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2008-11-16 12 18 000 zł 20 000 zł N/A PLN USD EUR