Agra Art | Aukcje

- 7 grudnia 2008

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WIDZENIE, 1897
Nr:
12170
Technika:
olej, deska
Wymiary:
66 cm x 53 cm
Cena wywoławcza:
800 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Inne tytuły: WIDZENIE, 1897, WIZJA,, WIZJA MALARZA, POLONIA

sygnowany p.d.: 97 J Malczewski

 

Na odwrocie obrazu stemple i nalepki:
  1. dwa nieczytelne okrągłe stemple i stempel trójkątny urzędu celnego w Wiedniu;

  2. nalepka warszawskiego antykwariatu Abe Gutnajera o treści (druk, rękopis): /../ ANTYKWARNIA | N 146 No 146 146 | Nazwisko Autora J. Malczewski | Rodzaj dzieła olejny | Tytuł Wizja malarza | Cena Cena 700 | SALON SZTUKI I ANTYKWARNIA | ABE GUTNAJER | Warszawa = Mazowiecka 16 | (dopisane) P. Dębski;

  3. ślady po nieistniejących już nalepkach;

  4. karta z orzeczeniem dr Kazimierza Buczkowskiego wydanym w Krakowie 16 IX 1946. Autor podaje informację, że obraz należał pierwotnie do kolekcji Ignacego Korwin-Milewskiego, a z jej wyprzedaży nabył go dr H. Keh, polski kolekcjoner zamieszkały w Wiedniu;

  5. nalepka depozytowa MNW z numerem: p/362/00/1 (w roku 2000 obraz był wypożyczony na wystawę);

  6. na ramie mała nalepka z rękopiśmiennym napisem: 47 | /./ Dr Kehl | Dębski.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2008-12-07 28 800 000 zł - N/A PLN USD