Agra Art | Aukcje

- 7 grudnia 2008

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NIKE W PRACOWNI ARTYSTY, 1922
Nr:
12193
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
100 cm x 71.5 cm
Cena wywoławcza:
130 000 zł
Cena uzyskana:
130 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany l.d. wzdłuż bocznej krawędzi obrazu: • J Malczewski 1922 •

Na odwrocie obrazu nalepka z numerem: 5. Ponadto karta maszynopisu z tekstem orzeczenia prof. dr. Feliksa Kopery i dr. Kazimierza Buczkowskiego, potwierdzających autorstwo Jacka Malczewskiego. Orzeczenie z dnia 20 czerwca 1945 roku potwierdzone jest czterema imiennymi stemplami odbitymi w części na karcie, w części na tekturze obrazu.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2008-12-07 25 130 000 zł 130 000 zł N/A PLN USD