Agra Art | Aukcje

- 7 grudnia 2008

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KWIATY, 1940
Nr:
12274
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
64.5 cm x 52 cm
Cena wywoławcza:
27 000 zł
Cena uzyskana:
27 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany l.d.: Ebiche

Na odwr. napis czarną kredką: mal. 1940 r.; nalepki: l.d. - z napisem 13; l.g. - wystawy w Muzeum Lubelskim w 2007

Obraz opisany i reprodukowany w:
- PDA Sztuka, Katalog, Warszawa, 6 XII 2003, nr 37, il.;
- [Katalog] mnie interesuje tylko malarstwo, Eugeniusz Eibisch, wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty, Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 136, nr kat. 93, il. 93 na s. 103.

Eugeniusz Eibisch:

Eugeniusz Eibisch (Lublin 1896 – Warszawa 1987) malarz i pedagog - w latach 1912-22 był uczniem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa w krakowskiej ASP. W roku 1922 jako stypendysta rządu francuskiego wyjechał do Paryża. Czynnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym, wchodząc w krąg École de Paris i ciesząc się przyjaźnią wielu malarzy (m.in. G. Braque’a, Ch. Soutine’a, L. Marcoussisa). Ceniony przez krytykę, dużo wystawiał w paryskich Salonach i galeriach.

W roku 1939 wrócił do kraju, by objąć katedrę malarstwa w krakowskiej ASP, co jednak stało się możliwe dopiero w 1945, równolegle z nominacją na rektora tej uczelni. Od 1950 był profesorem ASP w Warszawie. Tematami obrazów Eibischa były martwe natury, pejzaże i portrety, zwłaszcza kobiece. Wczesne prace ujawniają wpływy formistów, późniejsze zbliżają artystę do szerokiego nurtu polskiego koloryzmu.

Z czasem kształty malowanych postaci czy przedmiotów coraz bardziej zatracają się na rzecz koloru, aż wreszcie obrazy artysty stają się samoistnymi, niemal abstrakcyjnymi kompozycjami barwnymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2008-12-07 115 27 000 zł 27 000 zł N/A PLN USD