Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 8 października 1995

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTET PANI Z WYKą
Nr:
1084
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
55 cm x 78 cm
Cena wywoławcza:
4 000 zł
Cena uzyskana:
7 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.g.: Eug.Kazimirowski. Na krosnach napis:"Dame mit Blumen" oraz nalepki:TZSP w Warszawie z 1911 ., TPSP w Krakowie i we Lwowie (?) oraz nalepka Związku Artystów Polskich we Lwowie. Ten znany, wielokrotnie wystawiany, reprodukowany i omawiany plenerowy portret, uważany jest za najlepsze dzieło artysty (T. Dobrowolski) odznaczające się dekoracyjnością i delikatną secesyjną stylizacją widoczną tak w układzie włosów i dłoni portretowanej pani, jak w motywie wiotkiej gałązki kwiatu. Bibliografia do obrazu: - "Eugeniusz Kazimirowski",Tygodnik Ilustrowany 1910, I półrocze, nr 24, s. 480, repr. s. 475; - "Salon 1911", TZSP w Królestwie Polskiem, Warszawa 1911, nr 113, repr.; - Tygodnik Ilustrowany 1918, 2 półrocze, nr 27-28, repr. s. 306; -T. Dobrowolski, "Sztuka Młodej Polski", Warszawa 1963, s. 240-241, repr. s. 241; - T. Dobrowolski, "Nowoczesne malarstwo polskie", Wrocław 1964, t. III, s. 31.

Eugeniusz Kazimirowski:

Eugeniusz Kazimirowski w latach 1892-99 studiował (z przerwami) w krakowskiej SSP, m.in. u L.Wyczółkowskiego i T.Axentowicza. W 1897 wyjechał do Monachium, gdzie uczył się w szkole A.Ažbe, a następnie w Akademii u J.C.Hertericha; studiował także w paryskiej szkole Baila. W 1900 przebywał we Włoszech i uczestniczył w zajęciach Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po powrocie do kraju mieszkał w Krakowie, skąd często podróżował na Ukrainę i Wileńszczyznę, malując tam liczne pejzaże i portrety. Brał udział w ruchu niepodległościowym i ochotniczo służył w polskim wojsku. Po 1914 zamieszkał w Wilnie. Oprócz malarstwa zajmował się dekoracją teatralną i pracował jako nauczyciel. W 1936 przeniósł się do Białegostoku, gdzie działał w towarzystwach krajoznawczych i zasłużył się dla turystycznej propagandy regionu. Na jego pokaźny dorobek malarski składały się przede wszystkim portrety oraz malownicze pejzaże z Ukrainy, Litwy, Suwalszczyzny i Białowieży, ale także obrazy o tematyce religijnej, sceny myśliwskie, studia roślin i zwierząt. Jego przeważnie realistyczne dzieła zdradzały niekiedy wpływy symbolizmu i skłonność do stylizacji. Większość obrazów artysty zaginęła po jego śmierci.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-10-08 4 000 zł 7 000 zł N/A PLN USD