Agra Art | Aukcje

- 6 grudnia 2009

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET WSCHODNI, 1846
Nr:
13584
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
82.5 cm x 65 cm
Cena wywoławcza:
33 000 zł
Cena uzyskana:
33 000 zł

IInformacje o dziele:

p.d.: 1846 Roku | JIKr. [monogram wiązany]

Obraz - będący zapewne kopią niezidentyfikowanej, a rozpowszechnionej poprzez ryciny pracy malarza francuskiego z 1. poł. XIX w. (Theodore Freré?) - pochodzi ze zbiorów Mariana Walczaka, znanego poznańskiego bibliofila - twórcy bogatej kolekcji rękopisów, archiwaliów i pamiątek po Józefie Ignacym Kraszewskim, ofiarowanej w 1979 miastu Poznaniowi, a obecnie znajdującej się tam w Pracowni-Muzeum J.I.Kraszewskiego (filia Biblioteki Raczyńskich, ul. Wroniecka 14; więcej m.in. na stronie: www.bracz.edu.pl/winieta)

Obraz opisany i reprodukowany w:
- Gwiazda Ekspresu Reporterów Marian Walczak, w: „Ekspres Reporterów“, KAW, Warszawa 1979, s.154;
- I. Mrugasiewicz, J.I.Kraszewski 1812-1887 [wydawnictwo z okazji wystawy w 100-lecie śmierci J.I. Kraszewskiego], Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego, Poznań 1987, repr.;
- A. Czobodzińska-Przybysławska, H. Kostka-Chybowska, Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego Kraszewskiego. Katalog wystawy, Muzeum im. J.I.Kraszewskiego w Romanowie, 27 VII -15 X 2007, s. 6, 35, 115, nr kat. cz. II, 1/2, il.

estymacja: 35 000 - 40 000

Józef Ignacy Kraszewski:

Józef Ignacy Kraszewski, znany przede wszystkim jako powieściopisarz, poeta, publicysta oraz działacz społeczny i polityczny, był także malarzem i grafikiem. Od 1829 studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim, a równolegle rozpoczął naukę rysunku i malarstwa u J. Rustema i, prawdopodobnie, u W. Smokowskiego. Studia malarskie kontynuował w roku 1838 u B. Dąbrowskiego w Warszawie. Aresztowany za działalność w tajnym związku młodzieży od grudnia 1830 do marca 1832 przebywał w wileńskim więzieniu. W latach następnych gospodarował na Wołyniu, mieszkał w Żytomierzu, a w roku 1858 podróżował do Włoch, Austrii, Francji, Belgii i Niemiec. Po powrocie do kraju redagował w Warszawie „Gazetę Codzienną” (od 1861 „Gazetę Polską”). Zagrożony aresztowaniem w 1863 wyjechał za granicę i osiadł na stałe w Dreźnie, utrzymując żywe kontakty z krajem. Oskarżony o współpracę z wywiadem francuskim został w 1883 r. aresztowany i do 1885 więziony w Magdeburgu; później przebywał we Włoszech i w Szwajcarii. Wszechstronnie uzdolniony i niezwykle pracowity, obok różnorodnej twórczości literackiej (ponad 600 tomów) zajmował się muzyką, malarstwem i rysunkiem. Jako malarz tworzył romantyczne pejzaże, sceny rodzajowe i historyczne. Wykonał ogromną liczbę rysunków utrwalających „narodowe pamiątki” - zabytki dawnej architektury, sztuki czy budownictwa ludowego. Rysował też charakterystyczne typy i sceny rodzajowe oraz ilustracje do własnych utworów literackich. Uprawiał drzeworyt i akwafortę, odtwarzając m.in. widoki tatrzańskie rytowane według własnych rysunków.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2009-12-06 25 33 000 zł 33 000 zł N/A PLN USD EUR