Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 12 marca 1995

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NA PASTWISKU
Nr:
1780
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
42.5 cm x 53.5 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
11 500 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski/ Chwałewice Obrazy o tematyce rodzajowej malował Malczewski głównie we wcześniejszym okresie twórczości. Prezentowany obraz, będący realistycznym studium pejzażu i postaci pastuszków, wykazuje analogie m.in. ze "Wspomnieniami młodości" z 1890 r. (w zbiorach MNW), "Pastuszkiem" z 1890 r. (MNP), obrazem "Wariat" z 1888 (Muzeum UJ w Krakowie), a w dalekich partiach pejzażu także z płótnem z cyklu "Zatruta studnia" wystawionym w D. A. Agra 20 grudnia 1992 r.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-03-12 10 000 zł 11 500 zł N/A PLN USD