Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 12 marca 1995

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NA POLOWANIU
Nr:
1781
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
36 cm x 30 cm
Cena wywoławcza:
6 000 zł
Cena uzyskana:
7 500 zł

IInformacje o dziele:

Napis atramentem l.d.: Oryginalny szkic ręki ś.p. mojego Ojca/ Juliusza/ Wojciech Kossak; obok lakowa pieczęć z herbem "Kos". Napis p.d.: N Rep. 1564/ 1942 Poświadczam że znany mi osobiście p. Wojciech Kossak/ zamieszkały w Krakowie pl. Kossaka L.4 umieszczone obok zaświadczenie auten-/ tyczności niniejszego szkicu przez siebie podpisane wobec mnie za własnoręczne / uznał./ Kraków dnia dziewiętnastego maja tysiąc dziewięćset czterdziestego/ drugiego roku (19 V 1942) Emil/.../... (podpis nieczytelny)

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-03-12 6 000 zł 7 500 zł N/A PLN USD