Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 12 marca 1995

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DAMA Z KLEJNOTAMI, 1898
Nr:
1785
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
39.5 cm x 51.5 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
80 000 zł

IInformacje o dziele:

(Dar narzeczonego, Podarek)

sygnowany po lewej pośrodku (pod oknem): Czachórski 1898

Płótno jest dublowane.

Obraz pt. Podarek, reprodukowany w „Tygodniku Ilustrowanym“ w roku 1898, opatrzony został komentarzem, wyrażającym uznanie dla maestrii artysty: „Podarek jest jednym z tych mistrzowskich cacek, w których celuje Czachórski [...] szczegóły są traktowane z takim mistrzostwem w wykonaniu, jak u żadnego ze współczesnych malarzy.“

Obraz wymieniony, opisany i reprodukowany w:

  • Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898 (II), tekst s. 792, il. na s. 787;

  • H. Piątkowski, Władysław Czachórski. Monografie artystyczne, T. XI, Warszawa 1927, s. 23, pl. nlb. 30;

  • Malarstwo polskie i obce od XVII do XX wieku, Katalog nr 4, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa 19 grudnia 1990, s. nlb., nr kat. 15, il.;

  • Malarstwo, Katalog DA Agra, Warszawa 12 III 1995, s. nlb., nr kat. 15, il.;

  • E. Charazińska, Władysław Czachórski, [w:] E. Charazińska, E. Micke-Broniarek, A. Tyczyńska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, il., s. 67;

  • Rocznik aukcyjny ‘95 [w:] „Art & Business. Sztuka polska i antyki“ 1-2/96, s. 26, il. na s. 13;

  • Władysław Czachórski 1850-1911 w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci artysty. Katalog wystawy [teksty L. Lameński, D. Kubacka], Muzeum Lubelskie, Lublin 2001,...
więcej

Władysław Czachórski:

Władysław Czachórski (Lublin 1850 - Monachium 1911) – obok Józefa Brandta i Alfreda Wierusza Kowalskiego, był najwyżej cenionym i najbardziej znanym przedstawicielem polskiej kolonii artystycznej w Monachium przełomu XIX i XX wieku. Studia artystyczne rozpoczął u R. Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1866-1867), następnie kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie (1868) oraz od 1869 w Akademii w Monachium, pod kierunkiem H. Anschütza, O. Seitza, A. Wagnera i K. Piloty’ego. Akademię ukończył w roku 1873, odznaczony srebrnym medalem za Scenę zKupca weneckiego”. W latach 1874-1877 podróżował do Włoch, Francji i kilkakrotnie przyjeżdżał do kraju. W roku 1879 na stałe osiadł w Monachium i wziął udział w II Wszechświatowej Wystawie Sztuki w monachijskim Glaspalast, na której otrzymał złoty medal za obraz Aktorzy przed Hamletem. Powszechnie ceniony i szanowany, został w roku 1893 został odznaczony bawarskim Orderem Św. Michała. Był członkiem monachijskiego Kunstvereinu, członkiem Akademii berlińskiej i honorowym profesorem Akademii monachijskiej. Brał udział w licznych wystawach, m.in. w Monachium, Wiedniu, Berlinie, Dreźnie oraz w Krakowie, Warszawie, w Łodzi i we Lwowie. Malował obrazy o tematyce szekspirowskiej, martwe natury, wnętrza, pejzaże, portrety i – przede wszystkim – kameralne sceny salonowe z postaciami pięknych i delikatnych dam, które niby „zaczarowane księżniczki w atłasowych szatach żyją w świecie szczęśliwości, beztroski, wiecznej pogody, ciągłego uśmiechu i wytworności”. Doskonałość warsztatu, elegancja, finezja i mistrzostwo w odtwarzaniu detali bogatych strojów, tkanin, kwiatów i zbytkownych przedmiotów sprawiły, że właśnie te obrazy znajdowały najwięcej nabywców. Sukces i ogromne powodzenie Czachórskiego na europejskim rynku sztuki spowodowały, że tylko niewiele jego dzieł trafiło do zbiorów polskich. Większość z nich zgromadziła monograficzna wystawa prac artysty przygotowana w roku 2001 przez Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-03-12 30 000 zł 80 000 zł N/A PLN USD
2009-05-31 17 410 000 zł - N/A PLN USD EUR