Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 12 marca 1995

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WIDOK NA RAGUZę
Nr:
1956
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
115 cm x 92.5 cm
Cena wywoławcza:
15 000 zł
Cena uzyskana:
18 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: EOKVŃ 1932 [inicjały wiązane] Na odwrocie autorski napis na płótnie: RAGUZA Widok na Raguzę (dawna nazwa Dubrownika) należy do dużego zespołu pejzaży z wybrzeży Adriatyku, powstałych podczas dłuższego pobytu Okunia w Jugosławii w latach 1930-1933. Po powrocie do kraju – w roku 1933 – artysta zaprezentował je (60 prac) na wystawie w warszawskiej Zachęcie. Wystawione pod wspólnym tytułem Jadran, wzbudziły podziw publiczności i uznanie krytyki, zachwycając walorami światła i koloru oraz dekoracyjnością. Obraz opisany, wzmiankowany lub reprodukowany w: - Przewodnik 80. „Jadran” (Brzegi Adriatyku w Jugosławii). Wystawa Edwarda Okunia [...], Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1933, s. 3, nr kat. 2. - E.Charazińska, E.Micke-Broniarek, A.Tyczyńska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, il. s. 145.

Edward Okuń:

Edward Okuń (Wólka Zerzyńska /obecnie Zerzeńska/ k. Warszawy 1872 - Skierniewice 1945) – malarz, rysownik, ilustrator – studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona. W latach 1891-1893 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Jana Matejki, od 1893 w Monachium u Antona Ažbe, Stanisława Grocholskiego i Szymona Hollosy’ego. Studia uzupełniał w Paryżu. Od roku 1898 stale mieszkał we Włoszech – w Rzymie, a okresowo także w pobliskim Anticoli Corrado, we Florencji, Sorrento, Amalfi i na Capri. W 1914 podróżował do Egiptu. W roku 1921 wrócił do Warszawy, gdzie w latach 1925-1930 był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych. Jeszcze kilkakrotnie wyjeżdżał do Włoch (m.in. w 1928, 1937, 1938), a w latach 1927 oraz 1929-1932 jeździł do Jugosławii, gdzie powstał cykl pejzaży Znad Adriatyku - "Jadran". Malował dekoracyjne, stylizowane portrety, idylliczne pejzaże i kompozycje o wątkach fantastycznych i baśniowych, bliskie symbolizmowi i secesji. Często sam projektował ramy do swoich obrazów, traktując je jako integralną część tych dzieł. Był wybitnym twórcą grafiki książkowej; wykonywał ilustracje, winiety, projekty okładek, inicjały i przerywniki, współpracując m.in. z warszawskim pismem „Chimera”.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-03-12 0 15 000 zł 18 000 zł N/A PLN USD
2000-12-10 54 130 000 zł 137 000 zł N/A PLN USD