Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 11 grudnia 1994

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WęDROWNY SPRZEDAWCA
Nr:
1205
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
57.2 cm x 48.5 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
50 500 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.:CLubienietzki/1720 Obraz ten należy do popularnych w XVII i XVIII wieku w Holandii przedstawień rodzajowych malowanych w powiązanych ze sobą tematycznie cyklach obrazów, które ukazując sceny z codziennego życia prezentowały zarazem alegoryczne wyobrażenia jednego z pięciu zmysłów ludzkich, przy czym niejednokrotnie alegorie poszczególnych zmysłów malowane były w kilku wersjach. Stanowiący alegorie zmysłu wzroku, "Wędrowny sprzedawca" należy do takiego cyklu namalowanego przez Krzysztofa Lubienieckiego okoła 1720 r. Pozostałe obrazy tego cyklu - o prawie identycznych wymiarach (ok. 57x48,5 cm)- wyobrażały:-"Smakosze" (wersje tego obrazu znajdują się w Galerii Królewskiej w Kopenhadze i w Muzeum Narodowym w Warszawie), zmysł węchu-"Częstowanie tabaką" (w Galerii Królewskiej w Kopenhadze). Zmysł wzroku oprócz omawianego obrazu przedstawia również inna wersja "Wędrownego sprzedawcy", która znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Krzysztof Lubieniecki:

Twórczość braci Krzysztofa i Teodora (1654 - przed 1720) Lubienieckich - synów znanego ariańskiego polityka i publicysty Stanisława - powstawała na emigracji i zaliczana jest do kręgu sztuki holenderskiej. Rodzina Lubienieckich - uprzedzając wygnanie w 1658 r. arian z Polski za współpracę z najeźdźcami w okresie „potopu szwedzkiego” - już w 1657 r. wyjechała z kraju do Hamburga, a później do Amsterdamu. Obaj bracia uczyli się najpierw rysunku w Hamburgu u Juriana Stuhra, a następnie malarstwa w Amsterdamie - Teodor u portrecisty i teoretyka sztuki Gerard'a de Lairesse'a, a Krzysztof u malarza scen rodzajowych Adriana Backera. Później drogi braci rozeszły się. Teodor tworzył we Florencji i w Berlinie, gdzie był rektorem Akademii Sztuk Pięknych oraz w Dreźnie, a pod koniec życia powrócił do Polski. Krzysztof osiadł w Amsterdamie na stałe i osiągnął tam znaczne powodzenie jako malarz portretów, scen rodzajowych w stylu Jana Steena i Adriana Backera, a także scen religijnych.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1994-12-11 50 000 zł 50 500 zł N/A PLN USD
2001-03-18 33 65 000 zł 69 000 zł N/A PLN USD