Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 9 października 1994

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POTYCZKA - WALKA HUZARóW Z PIECHOTą AUSTRIACKą
Nr:
1250
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
63 cm x 49 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
83 000 zł

Informacje o dziele:

Na krosnach napis: 149 POLAND/ Fischorn oraz nalepki: 1. Salonu Kulikowskiego w Warszawie; 2. z nr inwentarza MNW 183761; 3. z nr rew. 4289. W 1938 r. obraz złożono w depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1944 r. wywieziony przez Niemców, został odnaleziony w zamku w Austrii i rewindykowany 1945 r. (nr rew. 4289). Wycofany z depozytu muzealnego w 1950 r. Twórczość Piotra Michałowskiego, długo nieznana szerszemu ogółowi, wydobyta została z zapomnienia dobiero w 1894 r. na retrospektywnej wystawie malarstwa polskiego urządzonej w ramach Wystawy Krajowej we Lwowie. Wśród pokazanych wówczas 72 prac, które odebrano jako odkrycie i sensację wystawy, eksponowany był również obraz "Walka huzarów z piechotą austriacką" znany także jako "Potyczka".

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1994-10-09 50 000 zł 83 000 zł N/A PLN USD