Agra Art | Aukcje

- 4 grudnia 2011

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
GOŁĘBIE NA PLACU MARIACKIM W KRAKOWIE, 1940
Nr:
16062
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
49.7 cm x 69.7 cm
Cena wywoławcza:
8 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: Stanisław Poraj Fabijański 1940

Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony w Warszawie 2006 roku.

 

Krakowski plac Mariacki to ulubiony przez Fabijańskiego i znany z wielu jego obrazów zakątek Krakowa. Na naszym obrazie widać fragment placu pomiędzy północną ścianą prezbiterium kościoła Mariackiego a kościołem św. Barbary z kaplicą Ogrojca po prawej stronie.

Bibliografia:
Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 82, il.

Stanisław Fabijański:

Stanisław Fabijański (Parytż 1865 - Kraków 1947) - malarz, ilustrator, twórca plakatów -studia artystyczne rozpoczął we Lwowie u rzeźbiarza Leonarda Marconiego, następnie w latach 1883 - 1888 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Leopolda Loefflera i Jana Matejki. W roku 1888 wyjechał do Monachium i studiował u Aleksandra Wagnera w tamtejszej Akademii. Podróżował do Włoch i Paryża, po powrocie do kraju mieszkał w Krakowie. Olejno i akwarelą malował widoki miejskie, głównie Krakowa, portrety, sceny rodzajowe i historyczne, kompozycje fantastyczne i religijne. Zajmował się ilustratorstwem i rzeźbą.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2011-12-04 3 8 000 zł - N/A PLN USD EUR
2019-10-06 53 8 000 zł - N/A PLN USD EUR