Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 12 czerwca 1994

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZEJAżDżKA - DZIECI ARTYSTY NA KONIACH
Nr:
1296
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
42 cm x 52 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
47 500 zł

IInformacje o dziele:

Na odwrocie dwie nalepki: z wystawy "Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej", Kraków 1913; z odręcznym napisem: Piotr Michałowski/ "Powóz i chłopcy na koniach" (akwarela)/ Wł. P. Róży z Łempickich Michałowskiej. Akwarela powstała ok. 1845 r., kiedy Michałowski przebywał głównie w majątku w Bolestraszycach k. Przemyśla i szczególnie często malował portrety swoich dzieci - także podczas przejażdżek na koniach, kucach, w powozach. Widoczna wirtuozeria w operowaniu farbami wodnymi, rozlewnie, swobodnie kładzione plamy o różnym nasileniu barw, potwierdzają mistrzostwo artysty określanego mianem "jednego z najwybitniejszych akwarelistów wszystkich czasów." Bibliografia" -"Katalog ilustrowany wystawy:<>", Kraków 1913, s.24, nr 89; M. Sterling "Piotr Michałowski 1800-1855", Biblioteka Polska, Warszawa - Bydgoszcz 1932, s.84, il. s. 41, J. Sienkiewicz (współpraca J. Zanoziński), "Piotr Michałowski", Warszawa 1959, s.51, il. XI.

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1994-06-12 10 000 zł 47 500 zł N/A PLN USD