Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 marca 1994

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KRAJOBRAZ NADWODNY
Nr:
1341
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
29.5 cm x 40 cm
Cena wywoławcza:
2 000 zł
Cena uzyskana:
5 600 zł

Informacje o dziele:

Na odwrocie pieczątka: "Stefan Kulikowski/ SALON SZTUKI" oraz opatrzona sześcioma lakowymi pieczęciami kartka z atestem wydanym 30.III.1928 r. przez Warszawskie Towarzystwo Artystyczne, ul. Trębacka 10., podpisanym przez prezesa Manna i potwierdzającym autentyczność obrazu jako oryginalnej pracy J. Chełmońskiego. Swobodne, nastrojowe studium wykazujące bliskie analogie, np. z "Ląką pod lasem" (Muzeum Narodowe w Warszawie) czy "Krajobrazem" (Muzeum Narodowe w Gdańsku) reprodukowanymi m.in. w albumie A. Ligockiego, Warszawa 1983, il.2, 4.

Józef Chełmoński:

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914) był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego malarstwa realistycznego, twórcą rozległych pejzaży z Ukrainy i Podola, rozpędzonych zaprzęgów końskich - znanych Trojek i Czwórek - oraz wiejskich scen rodzajowych i nastrojowych pejzaży mazowieckich. Artysta - w latach 1867-1871 - kształcił się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie krótko uczył się w Akademii u Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera, i gdzie znaczny wpływ na jego twórczość wywarło zetknięcie się z polskimi „monachijczykami”, głównie Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejne dwanaście lat spędził w Paryżu. Pobyt tam przyniósł mu sławę i uznanie – wystawiał na oficjalnych Salonach paryskich, a wiele jego prac znalazło nabywców wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Do kraju wrócił w roku 1887, przez dwa lata mieszkał w Warszawie, a następnie osiadł na stałe w majątku Kuklówka na Mazowszu. Malowane wówczas obrazy to przede wszystkim nastrojowe pejzaże często z motywami ptaków czy zwierząt, w których artysta dawał wyraz swego emocjonalnego i pełnego zachwytu stosunku do natury. Obok twórczości malarskiej Chełmoński zajmował się także grafiką i ilustratorstwem – w latach 1884-1892 współpracował, np. z paryskim „Le Monde Illustré”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1994-03-20 2 000 zł 5 600 zł N/A PLN USD