Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 17 marca 2013

Jacek Malczewski, CZERWONA DZIEWCZYNA, 1891
  • odwrocie obrazu


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CZERWONA DZIEWCZYNA, 1891
Nr:
17617
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
25.7 cm x 16 cm
Cena wywoławcza:
18 000 zł
Cena uzyskana:
49 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: J Malczewski | 91

Na odwrocie napis czarną farbą: Nie uciekaj dziewczę lube | Moje sto tysięcy! | Dogonię ja moją zgubę | I nie puszczę więcej!!!

Ponadto przy dolnej krawędzi napis farbą: N.3; atramentem: [...] 1/4 / 26.  przy górnej krawędzi zachowany fragment drukowanej papierowej nalepki: [ROMAN] D[RO]BNER. KRAK[ÓW]

Motyw ludowy – przewijający się przez całą twórczość Malczewskiego – w jej wcześniejszym okresie łączył się ze ściśle rodzajową tematyką prac artysty. Z czasem rodzajowość i realia etnograficzne ustąpiły miejsca fantastyce, a wiejskie dziewczyny zmieniły się w zjawy - rusałki czy nimfy. Obraz Czerwona dziewczyna z roku 1891 należy jeszcze do tego wcześniejszego okresu i jest typową, wzbogaconą anegdotą, wiejską sceną rodzajową z chłopakiem biegnącym za odchodzącą dziewczyną. Treść obrazu komentują, zamieszczone na jego odwrocie, słowa popularnej piosenki, przejęte z wiersza Kazimierza Brodzińskiego (Wiesław, wyd. I 1820; tu wg wyd. 1912).

Spośród dzieł...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2013-03-17 1 18 000 zł 49 000 zł N/A PLN USD EUR