Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 21 grudnia 1993

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
INTRODUKCJA
Nr:
1408
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
190 cm x 280 cm
Cena wywoławcza:
40 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski 1914 Na odwrocie nalepki: (1) z wystawy w TPSP w Krakowie w 1914 r.; (2) z wystawy w TPSP w Krakowie w 1939 r.; (3) z napisem "Przesyłka bagażowa..."

 

Kompozycja alegoryczna z uskrzydloną postacią Nike - greckiej bogini zwycięstwa, ku której, wyłaniając się z głębokiej toni, dąży kilkunastu mężczyzn (drugi od prawej ma rysy samego artysty). Najbliższy bogini, z trudem wspinający się na wysoki brzeg, to żołnierz-zesłaniec-tułacz, symboliczny bohater wielu kompozycji Malczewskiego. Treść obrazu inerpretować można w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej, kiedy to zaostrzający się konflikt mocarstw zaborczych stwarzał nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Bibliografia:

- A. Heydel, "Jacek Malczewski. Człowiek i artysta", Kraków 1933, s.216, il. na s. 213 (p.t. "Sława")

- Katalog Wystawy Jubileuszowej MCMXIV, I Salon Wiosenny, TPSP, Kraków 1914, s. 24, nr 86, il. (wystawiony p.t. "Introdukcja") - katalog "Jacek Malczewski 1855-1929", lipiec-wrzesień 1

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1993-12-21 40 000 zł - N/A PLN USD