Agra Art | Aukcje

- 9 czerwca 2013

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET OFICERA, 1917
Nr:
17927
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
99.5 cm x 68.5 cm
Cena wywoławcza:
55 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

 

 

PORTRET OFICERA 1. GALICYJSKIEGO PUŁKU UŁANÓW, 1917

sygn. p.d.: J. Malczewski | 1917

 

Portret przedstawia niezidentyfikowanego lejtnanta (podporucznika) elitarnego 1. pułku ułanów armii austro-węgierskiej, szefostwa samego cesarza Franciszka Józefa I, a formowanego, jak większość pułków ułańskich, na terenie Galicji. Widoczne na piersi portretowanego odznaczenia to Medal Srebrny za Waleczność (Tapferkeit; od 1917 Fortitudini) oraz Marianer-Kreuz des Deutschen Ritterordens (Krzyż Orderu Domu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie) zapewne trzeciej klasy, zw. Marian Dekoration lub Marianer, order nadawany od roku 1871. Jego ustanowienie wiąże się z reaktywowanym w 1806 przez cesarza Austrii Franciszka I dawnym zakonem rycerskim Domu Niemieckiego Marii Panny w Jerozolimie, działającego odtąd jako instytucja religijna i charytatywna. 

Za określenie munduru i odznaczeń portretowanego oficera dziękujemy panu Mieczysławowi Sicińskiemu. 

 

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2013-06-09 11 55 000 zł - N/A PLN USD EUR