Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 10 października 1993

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
STANISłAW AUGUST
Nr:
1416
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
76 cm x 56 cm
Cena wywoławcza:
1 000 zł
Cena uzyskana:
3 500 zł

IInformacje o dziele:

Na krosnach dwie lakowe pieczęcie z herbami Szembeków i Kruczyna (?). Stanisław August Poniatowski (1732-98) herbu Ciołek, król polski w latach 1764-95. Na portrecie w mundurze gwardii koronnej ze wstęgą i gwiazdą orderu Orła Białego oraz krzyżem orderu Orła Czarnego. Obraz jest jedną z warsztatowych kopii portretu malowanego przez Bacciarellego ok. 1770-75. Bibliografia: - A. Chyczewska, "Marceli Bacciarelli. Życie - twórczość - dzieła", Poznań 1970, t. I, nr 45, il. 22; t. II, nr 64.

Marcello Bacciarelli:

Marcello (Marceli) Bacciarelli – portrecista, malarz scen alegorycznych, historycznych, mitologicznych i biblijnych; Włoch osiadły i działający w Polsce, „pierwszy malarz” na dworze Stanisława Augusta, kierownik „malarni” na Zamku królewskim.
Kształcił się w Rzymie u M. Benefiala. W 1750 powołany został do Drezna na dwór Augusta III. W 1756 wraz z dworem królewskim przeniósł się do Warszawy, gdzie zdobył powodzenie jako portrecista.
W 1764 wyjechał do Wiednia, ale w 1766 wrócił do Warszawy, zaproszony przez króla Stanisława Augusta, który obdarzył go przyjaźnią i szacunkiem. Został pełnomocnikiem i doradcą króla w sprawach artystycznych.
W 1768 otrzymał indygenat polski. Po abdykacji króla pozostał w Warszawie, w 1817 mianowano go honorowym dziekanem Oddziału Sztuk Pięknych nowopowstałego Uniwersytetu Warszawskiego.

Malował przede wszystkim portrety, w tym liczne wizerunki króla, jego rodziny, portrety magnatów, dam, osobistości życia dworskiego i politycznego. Był autorem obrazów malowanych do dekoracji sal Zamku i Pałacu w Łazienkach.
Jego sztuka i działalność wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się sztuki polskiej, a z prowadzonej prze niego malarni wyszło wielu znanych artystów, m.in. Kazimierz Wojniakowski, Józef Kosiński czy Józef Wall.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1993-10-10 1 000 zł 3 500 zł N/A PLN USD