Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 10 października 1993

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
AUTOPORTRET Z GORGONAMI
Nr:
1438
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
98 cm x 126 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
35 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany wzdłuż lewej krawędzi od dołu: 1918 (?) J Malczewski Postacie kobiet z głowami ozdobionymi barwnymi skrzydłami, ze splotami wężów we włosach to trzy siostry Gorgony z mitologii greckiej - Steno, Euriale i najstraszniejsza z nich Meduza, której wzrok zamieniał człowieka w kamień. Głowa Meduzy pojawia się na obrazach Malczewskiego kilkakrotnie, m.in. w "Portrecie Błotniskiego z Meduzą", przy omawianiu którego Agnieszka Ławniczakowa pisze m.in: "Głowa Meduzy - perwersyjny splot piękna i deformacji fascynował artystów końca wieku możliwościami abstrakcyjnej ornamentacji. Ale głowy trzech Gorgon, znaczące trzy różne wynaturzenia: perwersję seksualną, społeczną i duchową, stały się też dla symbolistów ponownie obiecującym i głębokim symbolem obrazowym". Bibliografia: - A. Ławniczakowa, "Jacek Malczewski. Wystawa dzieł z lat 1890-1926", Muzeum Narodowe, Poznań 1990.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1993-10-10 30 000 zł 35 000 zł N/A PLN USD