Agra Art | Aukcje

- 23 marca 2014

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POWRÓT, 1920
Nr:
18926
Technika:
olej, sklejka
Wymiary:
68.5 cm x 57.5 cm
Cena wywoławcza:
120 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. dwukrotnie: u dołu wzdłuż lewej krawędzi: J Malczewski, na szarfie wieńca żałobnego: MAL | 920

 

Obraz posiada ekspertyzę p. Agnieszki Ławniczakowej (Poznań, 24.05.2003). Poniższą notę opracowano wedle tego tekstu.

 

Obraz Powrót to fantastyczna scena z dwoma faunami, które przyniosły do domu martwe ciało mężczyzny i złożyły je na ścieżce prowadzącej pod ganek dworu, na którym stoi postać w czarnej szacie. Faunom towarzyszy dziewczyna w krótkim futerku, trzymająca wieniec ozdobiony szarfą, na której widoczny jest napis: MAL | 920.

Obraz zawiera treści autobiograficzne i stanowi poetycką refleksję Jacka Malczewskiego nad kolejami i sensem własnego życia. Ukazuje dwór i fragment parku w Lusławicach, gdzie mieszkały siostry artysty i dokąd on sam w latach dwudziestych zeszłego stulecia przyjeżdżał na długie, malarskie i rodzinne pobyty. Motyw lusławickiego dworu, jako swoistej ziemskiej Arkadii i uosobienie rodzinnego domu, artysta włączył do wielkiego malarskiego tematu rozważającego cykl egzystencji upływającej pod nieuchronnym znakiem śmierci. Kontekst autobiograficzny Powrotu poświadcza nie tylko widok Lusławic, ale również fragmentaryczne napisy na szarfie zwisającej z żałobnego wieńca...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2014-03-23 20 120 000 zł - N/A PLN USD EUR