Agra Art | Aukcje

- 15 czerwca 2014

Juliusz Kossak, PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861
  • nalepiona karta z poświadczeniem autentyczności obrazu

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861
Nr:
19236
Technika:
olej, deska
Wymiary:
37 cm x 46 cm
Cena wywoławcza:
90 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: J Kossak | 1861

Na odwr. nalepiona karta (druk, maszynopis, rękopis) z poświadczeniem autentyczności obrazu jako dzieła Juliusza Kossaka:

- po lewej tekst drukowany [winieta]: SALON SZTUKI M ARCTA - W POZNANIU - Pl. WOLNOŚCI 7;

- poniżej tekst drukowany: 13-90 Telefon 55-50 | STAŁA WYSTAWA | ZBIOROWE WYSTAWY | AUKCJE ARTYSTYCZNE | ZAKUP - KOMIS - SPRZEDAŻ | EKSPERTYZA AUTENTYCZNOŚCI | I WARTOŚCI | RESTAURACJA OBRAZÓW I.T.D. | WYSTAWA OTWARTA CODZIENNIE | OD GODZ. PRZEDPOŁ. DO 6 POPOŁ. | W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA OD GODZ. |11 PRZEDP. DO 2 POPOŁUDNIU |||

- obok po prawej wpisany na maszynie tekst potwierdzający autorstwo Juliusza Kossaka i identyfikujący obraz jako pracę pt. Pasek pod Lachowicami. Potwierdzenie podpisane odręcznie [...] Stefan przez rzeczoznawcę i „aukcjonatora“ Okręgowej Izby Przemysłowej [w Poznaniu]. Ręcznie dopisany tekst: 23/ grudnia 1925 Poznań Św. Marcin 39, tel. 5558.

Certyfikat potwierdzony przez warszawskiego antykwariusza Jakuba Klejmana (tekst odręczny): Juliusz Kossak autentyczny | J Klejman; dwie pieczątki - okrągła i podłużna - o treści: ANTYKWARIAT | J. KLEJMAN | Warszawa, ul. Szpitalna 4

 

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2014-06-15 5 90 000 zł - N/A PLN USD EUR
2016-12-11 5 90 000 zł 164 000 zł N/A PLN USD