Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 grudnia 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NIKE ZAWIąZUJąCA SANDAł
Nr:
1485
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
102 cm x 71 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
18 200 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.g.: J Malczewski/ 1920 (zapis położony na werniksie). Sprzedany w Domu Aukcyjnym "Rempex" 21 lipca 1991 r. jako "Eloe zawiązująca sandał" Motyw kobiety wiążącej sandał pojawił się już w 1914 r. w obrazie nazwanym "Sława" (por. A. Heydel, "Jacek Malczewski człowiek i artysta", Kraków 1933, s. 216, repr. 103 na s. 213; obraz w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie). W twórczości Malczewskiego temat uskrzydlonej Nike - greckiej bogini zwycięstwa - wiąże A. Ławniczakowa z tradycją Fidiaszową przywoływaną za pośrednictwem dramatu Wyspianskiego "Noc listopadowa". Zwycięski rok 1920 zaowocował w sztuce Malczewskiego wieloma dziełami alegorycznymi i symbolicznymi inspirowanymi aktualnymi wydarzeniami. Modelka ukazana w tym obrazie jako Nike występuje również w innych obrazach artysty, m.in. "Kobieta na gaju", 1917 (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie), także jako uskrzydlona chimera w "Intermezzo", 1918 (wzbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi). Kolekcja Art-"B"

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1993-06-17 10 000 zł 12 000 zł N/A PLN USD
1992-12-20 10 000 zł 18 200 zł N/A PLN USD