Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 grudnia 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŚWINIOPAS
Nr:
1663
Technika:
olej, deska
Wymiary:
43 cm x 32 cm
Cena wywoławcza:
3 000 zł
Cena uzyskana:
6 100 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.g.: Jacek/ Malczewski "Obraz należy do bardzo wczesnych prac artysty, różniących się znacznie od dojrzałej fazy jego twórczości. Na czas powstania "Świniopasa" wskazuje sposób malowania oraz ujęcia tematu. Motyw pasterza świń - jeden z charakterystycznych dla twórczości Malczewskiego - tutaj zainicjowany w scenie o charakterze mitologiczno-klasycznym, będzie powracał później w redakcji realistycznej, następnie folklorystyczno-symbolicznej, by w ostatniej fazie jego sztuki połączyć się z symboliką ewangelicznego syna marnotrawnego. Porównywalne ze "Świniopasem", znane dzisiaj wczesne obrazy artysty to takie dzieła, jak sceny z "Lilli Wenedy" w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, "Scena alegoryczna" (1879), własność prywatna w Krakowie, oraz "Za późno z pieśnią" (1879) w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu". (z ekspertyzy dr Agnieszki Ławniczakowej)

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-12-20 3 000 zł 6 100 zł N/A PLN USD