Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 grudnia 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ZATRUTA STUDNIA
Nr:
1664
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
110 cm x 59 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
19 200 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: J Malczewski/ 893 Najważniejszy w twórczości Malczewskiego cykl "Zatruta studnia" powstał w latach 1905-1906 i jest zawikłaną wykładnią symboliki "wody życia" jako źródła prawdy o sobie i świecie. Motyw studni i źródła, który w tym cyklu osiągnął kulminację, występuje już w serii "Bajki II" z lat 1902-1903. Próbą rozwiązania tego motywu (mającego później wiele wątków pobocznych) może być także i ten obraz - o ryzykownej wydłużonej w pionie kompozycji zakłócającej relacje przestrzenne. W scenie ujętej od strony widza, pozostawionego za drewnianą balustradą wraz z postacią zesłańca w szynelu, spoglądamy z góry na przydomową studnię pod daszkiem i siedzącą na jej krawędzi dziewczynę. W głębi, za drogą, wśród masy wiosennej bujnej zieleni widać chałupy. Tak specyficzne spiętrzenie wewnętrznej przestrzeni obrazu odnajdujemy np.: w obrazie "Janko muzykant", 1892 (w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu), natomiast model zesłańca-wędrowca jest zapewne ten sam, co i starego o

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-12-20 5 000 zł 19 200 zł N/A PLN USD