Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 grudnia 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET MężCZYZNY
Nr:
1666
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
53 cm x 66 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 100 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski/ 1915 Wiedeń/ 23 luty Na odwrocie nalepka papierowa wystawy krakowskiego TPSP z 1961 r.; był wówczas własnością dr A. Munza. Malczewski początkowy okres I wojny światowej, lata 1914-1915, spędził w Wiedniu. Pisał tam wierszowane "wspomnienia życia", malował kolejne obrazy z cyklu "Moje życie", brał udział w wystawie sztuki polskiej, malował także liczne portrety. W pejzażowe, oszczędne tło szkicowego portretu siedzącego mężczyzny wprowadził artysta wątek narracyjny, nawiązujący do aktualnych wydarzeń politycznych. Pustą drogą podążają wytrwale ku ojczyźnie dwie umundurowane postaci. Alegoryczna Polonia z głową ozdobioną corona muralis jest witana przez klęczącego anioła - przewodnika wędrowców-tułaczy, żołnierzy, zesłańców. Bibliografia: - katalog wystawy "Jacek Malczewski 1855-1929", Muzeum Zabrze, TPSP w Krakowie, 1961, nr kat. 40.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-12-20 5 000 zł 5 100 zł N/A PLN USD