Agra Art | Aukcje

- 20 marca 2016

Eugeniusz Zak, GŁOWA DZIEWCZYNY Z DŁUGIMI WŁOSAMI, OK. 1923
  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
GŁOWA DZIEWCZYNY Z DŁUGIMI WŁOSAMI, OK. 1923
Nr:
21705
Technika:
gwasz, technika mieszana, papier
Wymiary:
30.5 cm x 23.5 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
35 000 zł

IInformacje o dziele:

wymiar w świetle passe-partout: 29 x 23 cm

sygn. l.d.: Eug. Zak

Praca pochodzi z nowojorskiej kolekcji pp. Svetlany i Romualda Dymskich.

 

Przybliżone wymiary obrazu w ramie: 51x41 cm

 

Obraz reprodukowany lub opisywany w:

- M. Rola [M. Legutko], Eugeniusz Zak, „Pro Arte“ Polish Art in the World / Sztuka polska w świecie, [nr 1] Summer / lato 1987, [kwartalnik; New York], il. na s. 7;

- Cz. Czapliński, Polskie kolekcje w Ameryce. Svetlany & Romualda Dymskich, “Art & Business“ 2002, nr 9, il. na s. 43;

- A. Tanikowski, Eugeniusz Zak, Wyd. Pogranicze 2003, s. 101, il. 92, spis s. 183, nr kat 92;

- B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 145, nr kat. I 179, il.  

Eugeniusz Zak:

Eugeniusz Zak (Żak) (Mogilno/Mohylno w dawnej guberni mińskiej 1884 – Paryż 1926) dzieciństwo spędził w Mogilnie (Mohylnie) i (od 1892) w Warszawie. W roku 1902 wyjechał do Paryża, gdzie studiował w École des Beaux-Arts u Jeana Léona Gérôme’a i w Académie Colarossi u Alberta Besnarda. W 1903 podróżował do Włoch, był w Rzymie, we Florencji, Pizie, Mediolanie. Następnie pojechał do Monachium, gdzie przez pół roku kształcił się u Antona Ažbego. W 1904 powrócił do Paryża i zadebiutował w Salonie Jesiennym. W Paryżu pozostał do 1914, później przeniósł się do Vence i Nicei. Lata 1916-1921 spędził w Polsce. W 1921 wyjechał do Niemiec; mieszkał w Bonn (gdzie wykonał polichromie do willi architekta F.A. Breuhausa), później w Berlinie. W 1923 wrócił do Paryża. Wiele wystawiał, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach, w wystawach w Barcelonie (1912), Wenecji (Biennale 1914), Wiedniu (1915). Czynnie uczestniczył także w polskim życiu artystycznym – należał do Tow. Artystów Polskich „Sztuka”, wystawiał też z Formistami, był współzałożycielem ugrupowania „Rytm”. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów tzw. École de Paris. Inspiracji szukał w sztuce renesansu, w malarstwie Cezane’a i Picassa. We wcześniejszym okresie twórczości malował portrety oraz wykonywał – inspirowane sztuką renesansową – sangwinowe rysunki głów i popiersi. Malował też idealizowane, liryczne i poetyckie w nastroju sceny w pejzażu, a po 1920 kompozycje figuralne z jedną lub kilkoma postaciami pasterzy, tancerek, arlekinów we wnętrzach lub w pejzażu. Jego obrazy przesycone są łagodnym nastrojem melancholii i zadumy. Wiotkie sylwetki przedstawianych postaci artysta poddawał swoistej stylizacji – wydłużając proporcje i nadając im giętkie, niemal taneczne pozy. Obrazy te odznaczają się dekoracyjnością, rytmicznymi, „tanecznymi” układami form, miękkim światłocieniowym modelunkiem, a często także efektami fakturowymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2016-03-20 79 35 000 zł 35 000 zł N/A PLN USD EUR