Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 11 października 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POKUSY
Nr:
1614
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
143 cm x 202 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
38 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: Jan Styka Paris 1906. Na odwrocie nalepki wystaw: TZSP, Warszawa 1926; Miejskiej Galerii Sztuki, Łódź 12. III. 1926. Obraz, po raz pierwszy wystawiony i odznaczony w Salonie paryskim w 1907 r.,tematem nawiązuje do dawnego popularnego motywu ikonograficznego z kuszeniem św. Antoniego przez złego ducha. Bibliografia: - "Salon de 1907, 125 Exposition. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et litographie des artistes vivants, exposes au Grand Palais des Champs Elysees le 1 Mai", Paris 1907, s. 134, nr 1483; - G., "Artyści polscy w Salonach Paryskich","Świat" 1907, II, nr 30, s. 4, il.; - "Wystawa prac Jana, Tadeusza i Adama Styków", TZSP, Warszawa 1926, nr 26, il.; - "Wystawa zbiorowa śp.Jana Styki oraz synów Adama i Tadeusza i R. Radwańskiego", Miejska Galeria Sztuki, Łódź 1926, s. 6, nr 25.

Jan Styka:

Jan Styka (Lwów 1858 - Rzym 1925) - popularny malarz scen historycznych i batalistycznych, autor obrazów alegorycznych i religijnych, portrecista, ojciec malarzy Tadeusza i Adama Styków. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, następnie w Rzymie, a w latach 1882-1885 u Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Po studiach spędził kilka lat w Paryżu, później mieszkał we Lwowie. W roku 1895 podróżował do Palestyny. Po 1900 stale mieszkał w Paryżu, skąd wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, Włoch i Grecji. Uczestnik wielu wystaw, m.in. paryskich Salonów czy Wystawy Światowej w St. Louis (1904), cieszył się znaczną popularnością, a nawet sławą. Był członkiem Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Był również pomysłodawcą i współtwórcą sławnych panoram - eksponowanej dziś stale we Wrocławiu Panoramy bitwy pod Racławicami (lata 1892-1894; wraz W. Kossakiem i innymi), Golgoty (1896; obecnie w Los Angeles), Panoramy Siedmiogrodzkiej (1897; pocięta na części, zachowały się tylko fragmenty), i Męczeństwa Chrześcijan w cyrku Nerona (1899; płótno zaginione podczas pierwszej wojny światowej). Zajmował się ilustratorstwem, m.in. przygotował ilustracje do luksusowego wydania Quo vadis? Sienkiewicza.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-10-11 10 000 zł 38 000 zł N/A PLN USD