Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 11 października 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET KAROLINY I ADELAJDY LANCKOROńSKICH
Nr:
1619
Technika:
olej, deska
Wymiary:
45 cm x 55 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
9 100 zł

Informacje o dziele:

Sygnowany p.d.: J Malczewski/ 2/11 1905 Na odwrocie ślad odbitej pieczęci oraz oznakowanie numeryczno-literowe czarną farbą: 416 s 55/ K Lan 4.- Dziecięcy portret podwójny przedstawia córki Małgorzaty (z Lichnowskich) i Karola Lanckorońskich - Karolinę (ur. 1898 - z warkoczem, po prawej) i Adelajdę (ur. 1903 - złotowłosą, po lewej). Malczewski był zaprzyjaźniony z Karolem z Brzezia Lanckorońskim (1848-1933), wybitnym archeologiem i historykiem, amatorem i miłośnikiem sztuki. W zbiorach Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, zdeponowanych w Bibliotece Polskiej w Londynie, znajduje się m.in. ok. 50 rysunków i akwarel wykonanych w Rozdole, majątku Lanckorońskich, w okresie 22 X-12 XI 1905 r. Na wielu z nich widnieją postacie państwa Lanckorońskich i ich trojga dzieci. Z tego samego czasu pochodzi inny podwójny portret, Małgorzaty i Karola Lanckorańskich, znajdujący się obecnie w Galerii Obrazów we Lwowie. W 1921 r. pojawił się w Warszawie malowany przez Malczewskiego portret chłopc

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-10-11 5 000 zł 9 100 zł N/A PLN USD