Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 11 października 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DO CHEDERU
Nr:
1629
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
49.5 cm x 65.5 cm
Cena wywoławcza:
4 000 zł
Cena uzyskana:
7 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: St Dębic Pochodzi ze zbiorów rodziny dr K. Jakubowskiego ze Lwowa. W twórczości Dębickiego obraz "Do chederu" obok "Pogrzebu żydowskiego", "Chamajdesa w chederze" oraz "Małego rabina" należy do klasycznych scen rodzajowych opartych na motywach żydowskich. Był wielokrotnie omawiany i reprodukowany w przedwojennych syntezach historii malarstwa polskiego. Malowany cienko na podkładzie kredowym pozwolił artyście uzyskać matowy, zgaszony koloryt, współgrający z nastrojem codziennej sceny rozgrywającej się w pejzażu kresowego miasteczka - bezpowrotnie unicestwionym przez II wojnę światową. Bibliografia: - M. Treter, "Staniław Dębicki (1866-1924)", "Sztuki Piękne" 1924, t. 1, z. 2, s. 22, il.; - F. Kopera, "Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku", t. III, Kraków 1929, s. 525, 528, il.; - A. Kuhn, "Die polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart", Berlin 1930, s. 71, il.; - P. Łukaszewicz, "Stanisław Dębicki 1866-1924", Katalog, MNWr, Wrocław 1966, s. 36, nr 102.

Stanisław Dębicki:

Stanisław Dębicki (Lubaczów 1866 - Kraków 1924) - malarz, rysownik, ilustrator - studia malarskie rozpoczął  u Ch. Griepenkerla w Akademii wiedeńskiej (1881-1884), następnie kształcił  się pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, później ponownie w Wiedniu, a w 1884 u A. Wagnera w Akademii i prywatnie u P. Nauena w Monachium. Po powrocie do kraju przez kilka lat pracował jako nauczyciel w Szkole Przemysłu Ceramicznego w Kołomyji (1886-1890). W tym okresie często wyjeżdżał do pobliskich miasteczek i wsi huculskich – Delatyna, Mikuliczyna, Żabiego, Tyszkowców – gdzie wykonywał wiele szkiców i notatek rysunkowych. W latach 1890-1891 był w Paryżu i uczęszczał jeszcze do Académie Colarossi. Później zamieszkał na stałe we Lwowie, skąd w 1909 przeniósł się do Krakowa, by objąć katedrę malarstwa dekoracyjnego w Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, wiedeńskiej „Secesji”, Związku Polskich Artystów Plastyków i TPSP we Lwowie. Malował olejno, akwarelą i pastelem tworząc pejzaże i portrety (w tym wiele portretów dziecięcych) i przede wszystkim, sceny rodzajowe z życia Hucułów i galicyjskich Żydów. Zajmował się malarstwem dekoracyjnym, ilustratorstwem i różnymi dziedzinami sztuki użytkowej, sporadycznie także scenografią i rzeźbą.

Twórczość artysty przypomniała jedyna duża wystawa monograficzna urządzona w Muzeum Śląskim (obecnie Narodowym) we Wrocławiu w roku 1966. 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-10-11 4 000 zł 7 000 zł N/A PLN USD