Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 11 października 1992

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
JARMARK NA KRESACH
Nr:
1639
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
64.5 cm x 113 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
40 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: JÓZEF CHEŁMOŃSKI

estymacja: 1 000 000 - 1 300 000

Obraz powstał w roku 1882, podczas pobytu Chełmońskiego w Paryżu.
Artysta mieszkał tam w latach 1875-1887 i w tym czasie namalował kilkaset obrazów przedstawiających sceny z Ukrainy i Podola.

Obrazy te cieszyły się tak dużym zainteresowaniem kolekcjonerów, że artysta często powtarzał je nawet w kilku replikach i - za pośrednictwem marszanda Adolphe'a Goupil'a - sprzedawał głównie do Stanów Zjednoczonych za stosunkowo wysokie sumy. Do tej grupy obrazów należy też - malowany w 1882 - prezentowany barwny Jarmark na Kresach, wielopostaciowa scena z ruchliwego, gwarnego placu targowego.
Treściowo i kompozycyjnie dzieło to łączyć można z - malowanymi w tych samych latach - obrazami Na jarmarku (kolekcja Toma Podla; reprodukowany w: T. Matuszczak, Józef Chełmoński, wyd. Kluszczyński, Kraków 2003, il. na s. 65) czy mniejszy Jarmark na Kresach (patrz Katalog D.A. Agraart 22.03.2009).

Obraz - najpewniej od samego artysty - kupił Louis Fournier, znany adwokat paryski. Po jego śmierci, kilkanaście pochodzących z tej kolekcji obrazów Chełmońskiego - wśród nich także Jarmark na kresach - zakupił w roku 1924 znany warszawski antykwariusz Abe Gutnajer, w którego rękach Jarmark pozostał przynajmniej do roku 1927.
Dalsze losy obrazu nie są wiadome aż do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych...

więcej

Józef Chełmoński:

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914) był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego malarstwa realistycznego, twórcą rozległych pejzaży z Ukrainy i Podola, rozpędzonych zaprzęgów końskich - znanych Trojek i Czwórek - oraz wiejskich scen rodzajowych i nastrojowych pejzaży mazowieckich. Artysta - w latach 1867-1871 - kształcił się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie krótko uczył się w Akademii u Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera, i gdzie znaczny wpływ na jego twórczość wywarło zetknięcie się z polskimi „monachijczykami”, głównie Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejne dwanaście lat spędził w Paryżu. Pobyt tam przyniósł mu sławę i uznanie – wystawiał na oficjalnych Salonach paryskich, a wiele jego prac znalazło nabywców wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Do kraju wrócił w roku 1887, przez dwa lata mieszkał w Warszawie, a następnie osiadł na stałe w majątku Kuklówka na Mazowszu. Malowane wówczas obrazy to przede wszystkim nastrojowe pejzaże często z motywami ptaków czy zwierząt, w których artysta dawał wyraz swego emocjonalnego i pełnego zachwytu stosunku do natury. Obok twórczości malarskiej Chełmoński zajmował się także grafiką i ilustratorstwem – w latach 1884-1892 współpracował, np. z paryskim „Le Monde Illustré”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1992-10-11 30 000 zł 40 000 zł N/A PLN USD
2009-12-06 74 700 000 zł - N/A PLN USD EUR