Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 22 października 2000

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
AFISZ LA REVUE BLANCHE
Nr:
1585
Technika:
litografia, papier
Wymiary:
77 cm x 60 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
14 000 zł

IInformacje o dziele:

Odbił Edward Ancourt, Paryż 1894 Awangardowe, literacko-artystyczne czasopismo „La Revue Blanche”, założone i redagowane przez braci Aleksandra i Tadeusza Natansonów, ukazywało się w Paryżu od października 1891 aż do roku 1903. Wokół redakcji pisma skupiali się pisarze, poeci i krytycy – Octav Mirbeau,Jules Renard, Alfred Jarry, Tristan Bernard, Guillaume Apollinaire, F. Fénéon – oraz malarze – Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Serusier, Maurice Denis, Edouard Vuillard. Do tej grupy artystów należał też Pierre Bonnard, autor projektów znakomitych plakatów reklamujących„La Revue Blanche”. Prezentowany tu słynny plakat dla „La Revue Blanche” Bonnard zaprojektował w roku 1894. Nowatorstwo artysty, syntetyczny, lapidarny sposób ujęcia ciemnych sylwetek na tle wielkiej, pustej płaszczyzny, sprawia, że afisze dla „La Revue Blanche” zaliczane są do najwybitniejszych dzieł tej dziedziny sztuki z końca XIX w., ustępując jedynie

Pierre Bonnard:

Pierre Bonnard, wybitny malarz i grafik francuski, kształcił się w École des Beaux-Arts i Académie Julian w Paryżu. Należał do grupy nabistów. W początkowym okresie twórczości malował pod wpływem Gauguina i grafiki japońskiej. Po roku 1900 ukształtował własny styl malarski oparty o doświadczenia impresjonistów i stawiający na pierwszym miejscu zagadnienia koloru. Malował sceny z ulic paryskich, widoki miejskie, kompozycje rodzajowe, pejzaże, martwe natury i akty. Zajmował się grafiką (litografia, projekty plakatów), scenografią i sztuką zdobniczą (projektowanie mebli, ceramiki, wachlarzy).
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2000-10-22 10 000 zł 14 000 zł N/A PLN USD