Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 5 grudnia 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET CHłOPCA
Nr:
209
Technika:
olej, deska
Wymiary:
42.3 cm x 28.5 cm
Cena wywoławcza:
190 000 zł
Cena uzyskana:
280 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany - monogramem wiązanym - po prawej: JM | 1883 Na odwrocie owalny stempel: A. CHRAMOSTA | Zur | Stadt Düsseldorf | WIEN | Kärtnerstrasse 20. Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny portretowanego chłopca – małego synka Eustachego Sokalskiego. Matejko malował go w październiku i listopadzie roku 1883, na prośbę ojca – aptekarza z Kęt, który „przybył do Krakowa i spotkawszy Matejkę na schodach ukląkł przed nim, całował w nogę, błagając, by z fotografii namalował mu główkę chłopczyka jego [...]. Rozczulony Matejko przyrzekł namalować tę główkę syna za bardzo nieznacznym wynagrodzeniem”(cyt. za Gorzkowskim ). Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Katalog wystawy dzieł Jana Matejki, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w r. 1894, [przedmowa M. Sokołowski], Lwów 1894, s. 18, nr kat. 66; - S.Tarnowski, Jan Matejko, Kraków 1897, s. 513;

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-12-05 190 000 zł 280 000 zł N/A PLN USD