Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 14 października 2018

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŻOŁNIERZ FRANCUSKI NA KONIU, 1832-1933
Nr:
25172
Technika:
olej, płótno (dublaż)
Wymiary:
46 cm x 36.5 cm
Cena wywoławcza:
170 000 zł
Cena uzyskana:
170 000 zł

Informacje o dziele:

Na odwrocie, na krośnie nalepka (druk wypełniony ręcznie) o treści: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW | W KRAKOWIE, PLAC ŚW. DUCHA 1. DOM ARTYSTÓW | Data przyjęcia 14/XI 1925. | Autor Piotr Michałowski | Tytuł „Żołnierz francuski na koniu“ | /../ 1835 – 40.

W załączeniu wspólne orzeczenie dr. Kazimierza Buczkowskiego i prof. dr. Feliksa Kopery (Kraków, dn. 22 I 1942), którzy potwierdzają autorstwo Piotra Michałowskiego, a przedstawionego żołnierza określają jako „kanoniera artylerii konnej francuskiej z lat około 1840-1850“, datując tym samym obraz najwcześniej na lata ok. 1840.

Według późniejszej (z 29 X 2009) i, jak się wydaje, bardziej przekonującej opinii profesor dr Joanny Szpor, autorki szerokiego opracowania Michałowski nieznany. Materiały malarskie i technika w obrazach Piotra Michałowskiego (PWN, Warszawa 1991), datowanie obrazu można przesunąć na lata 1832-1833, czyli na okres jego studiów w paryskiej pracowni N. T. Charleta.

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-10-14 24 170 000 zł 170 000 zł N/A PLN USD EUR