Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 14 października 2018

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
RÓŻE
Nr:
25175
Technika:
olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:
54 cm x 31 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: J. Męcina Krzesz

na odwrocie:
– napis niebieską kredką: Własność Męcina Krzesz.
– stempel o treści: Kulturamt | der Gauhauptstadt Posen | Inwent. Nr. 1847/37.
– nalepka wystawowa (druk, rękopis) o treści: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH | POZNAŃ, Plac Wolności 18 | Reg. Obrazów nr. bież 593 | Nazwisko artysty Józef Męcina Krzesz | Tytuł obrazu (dzieła): | Róże III. | Rodzaj obrazu: ol.

Józef Męcina-Krzesz:

Józef Męcina-Krzesz w latach 1877-1884 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie od 1882 był uczniem Jana Matejki. W roku 1884 za obraz Bitwa pod Orszą otrzymał stypendium na dalsze studia w Paryżu, dokąd wyjechał w 1885. Studiował w szkole J.P. Laurensa, nawiązu-jąc wiele kontaktów z artystami francuskimi. W latach 1888-1892 wystawiał swe prace na oficjalnych Salonach, a w 1889 uzyskał mention honorable za Portret E. Chojeckiego. Wykonywał ilustracje do pism „Ilustration” i „Figaro Illustré”. Wiele podróżował – był we Włoszech, w Mona-chium, Dreźnie i Londynie. W 1894 wrócił do Krakowa. W latach 1914-1916 był w Pradze, a w roku 1921 przeniósł się do Poznania. We wczesnym okresie twórczości pod wpływem Matejki malował głównie obrazy historyczne, później także sceny rodzajowe i religijne (cykl Ojcze nasz) oraz liczne portrety. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą (m.in. w Paryż, Petersburgu, Kijowie, Budapeszcie, Berlinie).
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-10-14 27 5 000 zł - N/A PLN USD EUR