Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 14 października 2018

Wilhelm Kotarbiński , MGŁA PORANNA, PO 1900
  • pocztówka


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
MGŁA PORANNA, PO 1900
Nr:
25208
Technika:
olej, płótno (dublaż)
Wymiary:
125.5 cm x 62.5 cm
Cena wywoławcza:
150 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: W | Kotarbiński

Na odwrocie na krośnie l.g. mała drukowana nalepka; na g. poprzeczce krosna wydrapany napis: GÓRA; na poprzeczce dolnej napis ołówkiem: 124 x 62

W załączeniu szczegółowa dokumentacja konserwatorska obrazu opracowana przez pana mgr. Szymona Zarembę, konserwatora dzieł sztuki (Płock 2017).

Proweniencja:
Obecni właściciele nabyli Mgłę poranną w r. 1994 za pośrednictwem toruńskiego Salonu „Mak-Art“ Obrót Antykami i Dziełami Sztuki (Toruń, ul. Mostowa 32). Według relacji przekazanej właścicielowi tegoż Salonu przez poprzednich posiadaczy obrazu, dzieło zostało zakupione bezpośrednio z pracowni Wilhelma Kotarbińskiego jeszcze przed I wojną światową. Od tego czasu pozostawało w rękach tej samej rodziny.
Ostatni z jej członków w roku 1994 wystawił obraz na sprzedaż w – wyżej wzmiankowanym – toruńskim Salonie „Mak-Art“.

Mgła poranna jest jedną z licznych w twórczości Kotarbińskiego alegorycznych kompozycji malowanych na płótnach o wydłużonym, pionowym formacie i przedstawiających wiotkie postacie kobiece unoszące się ponad ziemią, które mają personifikować zjawiska przyrody, pory dnia lub roku, „tajnie duszy“, nastroje, emocje (Pieśń deszczu, Wiosna, Rosa, Wieczór, Dobro, Zło, Gwiazda, Anioł smutku, Wojna).

Obraz...

więcej

Wilhelm Kotarbiński :

Wilhelm Kotarbiński (Nieborów 1849 – Kijów 1921 lub 1922) kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Rafała Hadziewicza (lata1867-1871), a od roku 1872 także w Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po ukończeniu studiów otworzył w Rzymie własną pracownię, w której udzielał także lekcji rysunków; jego uczennicą była m.in. Maria Baszkircew. Do kraju wrócił w 1888 i odtąd przebywał głównie we własnym majątku Kalsk (lub Kulsk) na Białorusi. Stamtąd wielokrotnie wyjeżdżał do Kijowa, gdzie miał pracownię w hotelu Praga, uczestniczył w wystawach kijowskiego Tow. Artystycznego, a w 1893 był współzałożycielem Tow. Malarzy Kijowskich. Wraz z P. Swiedomskim, M. Niestierowem i M. Wrublem pracował przy dekoracji freskami kijowskiego soboru Św. Włodzimierza (ukończone 1894-1895). Był także autorem dekoracyjnych plafonów i malowideł ściennych m.in. w domu M. Tereszczenki i w pałacu B. Chanenki w Kijowie oraz w salonach pałaców w Petersburgu i Moskwie. Malował przede wszystkim kompozycje o tematach biblijnych bądź antycznych – z życia starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu; tworzył też pejzaże oraz sceny fantastyczne i symboliczne. Jego obrazy wyróżniają się wyrafinowaną kolorystyką, swobodną techniką, swoistą stylizacją form i specyficznym, często tajemniczym nastrojem. Największa popularność artysty przypada na dziewięćdziesiąte lata XIX wieku, kiedy – ze względu na „antyczną” tematykę swych obrazów – bywał porównywany z Siemiradzkim. Dzieła Kotarbińskiego rzadko pojawiają się na rynku sztuki; większość jego prac zaginęła bądź uległa zniszczeniu w czasie pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-10-14 53 150 000 zł - N/A PLN USD EUR