Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 9 grudnia 2018

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PEJZAŻ Z COLLIOURE, OK. 1925
Nr:
25372
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
45.4 cm x 59.5 cm
Cena wywoławcza:
80 000 zł
Cena uzyskana:
80 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Kramsztyk

 

Obrazowi towarzyszą ekspertyzy:

Barbary Brus-Malinowskiej z 24 VII 2013 r.
oraz Elżbiety Zawistowskiej z 2 X 2018 r.

 

Barbara Brus-Malinowska datuje prezentowany obraz na około 1925 rok. Latem tego właśnie roku Kramsztyk przebywał wraz z żoną Bronisławą w Collioure. Ta francuska część Katalonii, ze względu na swój szczególny krajobraz, stała się niezwykle popularnym plenerem zwłaszcza wśród kolorystów. Według Barbary Brus-Malinowskiej, po tragicznej śmierci żony, która miała miejsce latem 1925 roku, artysta nie wrócił już w tamte strony.

Ten ostatni pobyt Romana Kramsztyka w Collioure zaowocował serią pejzaży, które następnie były wystawiane, m.in. w paryskiej galerii Druet. Krytyk Antoni Prędski pisał w warszawskiej prasie: [...] Na wystawie Drueta osiem płócien reprezentuje ostatni okres twórczości Romana Kramsztyka. Są to przeważnie pejzaże z południa Francji, z ulubionych przez malarzy okolic Collioure. Znać w nich jeszcze tęsknotę artysty, zmęczonego światłem pracowni i kompozycjami martwej natury za naturą żywą, będącą w ciągłym ruchu światła, kolorów i linii. We wszystkich u Drueta wystawianych pejzażach objawia się ogromna, wprost zadziwiająca świeżość odczucia przyrody, którą trzeba dopiero wyczuć, odgadnąć, zrozumieć, by móc ująć ją w kształt pewny, nadać jej formę własną...

więcej

Roman Kramsztyk:

Malarz i grafik; studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Mehoffera, a następnie w Berlinie i Paryżu, gdzie mieszkał od 1910 r. (z przerwą w latach 1914-1922). Corocznie przyjeżdżał do Polski - brał udział w wystawach, był współzałożycielem i członkiem stowarzyszenia Rytm. We wcześniejszym okresie malował martwe natury i pejzaże z południowej Francji, po 1930 r. tworzył niemal wyłącznie portrety i akty, znajdując inspiracje w malarstwie dawnych mistrzów. Z lat wojny i okupacji pochodzą wstrząsające rysunki z warszawskiego getta.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-12-09 90 80 000 zł 80 000 zł N/A PLN USD EUR