Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 9 grudnia 2018

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA, 1970
Nr:
25324
Technika:
olej, płótno, collage
Wymiary:
53 cm x 64 cm
Cena wywoławcza:
48 000 zł
Cena uzyskana:
48 000 zł

Informacje o dziele:

53 x 64 cm (oprawny w gablotę z plexi)

sygn. p. d.: Stern | 970

 

Por. obraz Dół, 1964 – il. cz.-b., s. nlb w katalogach:

– Jonasz Stern. Wystawa monograficzna, wrzesień 1983, Warszawa, Zachęta;
– Jonasz Stern. Wystawa Jubileuszowa, styczeń-luty 1985, Pałac Sztuki, Kraków.

Jonasz Stern:

Jonasz Stern pierwsze lekcje malarstwa pobierał prywatnie we Lwowie w 1922. Od 1928 uczył się w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, a następnie w latach 1929-1935 studiował w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W czasie studiów w najbliższym kręgu Sterna i z jego udziałem zawiązała się Grupa Krakowska (zwana „pierwszą“, w odróżnieniu od powojennej, działającej do dziś, do której Stern także należał). Za przynależność i działalność w Komunistycznej Partii Polski artysta był represjonowany, w 1938 trafił do obozu w Berezie Kartuskiej. Podczas okupacji sowieckiej we Lwowie, gdzie znalazł się na początku wojny, włączył się w życie artystyczne Zachodniej Ukrainy, uczestniczył w wystawach itd. Pod okupacją niemiecką przebywał w getcie. Przypadkiem ocalony podczas rozstrzelania, uciekł na Węgry, gdzie doczekał końca wojny. Po powrocie do Krakowa związał się z Grupą Młodych Plastyków skupionych wokół Tadeusza Kantora. W latach 1954-1974 był pedagogiem krakowskiej ASP. W początkowej, przedwojennej fazie twórczości wywierały nań wpływ awangardowe kierunki w sztuce, głównie kubizm i ekspresjonizm. W latach 40. tworzył swe pierwsze kompozycje abstrakcyjne, niekiedy wykorzystując technikę dekalkomanii, co zbliżało wyraz jego prac do surrealizmu. Nadal jednak nie unikał abstrakcji geometrycznej. W okresie socrealizmu, podobnie jak inni artyści z jego kręgu, nie zgłosił akcesu do oficjalnego życia artystycznego, prowadząc swe eksperymenty w izolacji od publiczności i krytyki. Po 1956, wraz z nadejściem sztuki informel, a następnie malarstwa materii, wykrystalizowała się i forma malarstwa Sterna. Zaczął tworzyć reliefowe struktury, w których wykorzystywał rybie szkielety, skóry, kości i inne odpadki organiczne. Układał je w fantastyczne „pejzaże“, które pokrywał farbami i zamykał w gabloty, czasem specjalnie opracowane. Ten typ prac stał się powszechnie rozpoznawalnym wyróżnikiem sztuki Sterna, również wtedy, gdy zamiast rybich odpadków zaczął zamykać w gabloty fotografie, tkaniny, czasem nadpalone, a także inne symboliczne przedmioty, odnoszące się do dramatycznej przeszłości - jego własnej i narodu żydowskiego. Opatrywał swe prace wieloznacznymi lub metafo-rycznymi tytułami, które wzmacniały ich wymowę.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-12-09 108 48 000 zł 48 000 zł N/A PLN USD EUR