Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2019

Wacław Borowski, PRACA, 1922
  • naklejka TZSP w Warszaiwe


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRACA, 1922
Nr:
25639
Technika:
pastel, papier naklejony na tekturkę
Wymiary:
74.8 cm x 94.5 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
55 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: W[...] Borowski

Na odwrocie lekko naddarta nalepka wystawy w TZSP w Warszawie (druk, atrament), w centralnej części tekst: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE | SALON DOROCZNY 1922/23 | AUTOR Borowski Wacław | TYTUŁ DZIEŁA „Praca“ | RODZAJ DZIEŁA pastel | Cena | Podpis WBorowski.

 

Bibliografia:
Salon doroczny 1922-1923, grudzień – styczeń, Katalog Ilustrowany Nr 1, Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie [Warszawa 1922], s. nlb, nr kat. 24 (Praca).

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Wacław Borowski:

Wacław Borowski (Łódź 1885 - Łódź 1954) - malarz, grafik, scenograf - w latach 1905-1909 studiował w Krakowie malarstwo u Józefa Mehoffera w Akademii Sztuk Pięknych i, równolegle, historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1909-1913 przebywał w Paryżu. Zafascynowany dawnym malarstwem, kopiował wiele obrazów w muzeach. W okresie 1911-1914 podróżował do Włoch, studiując sztukę renesansu. Lata 1914-1919 spędził w Szwajcarii. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie, gdzie w latach 1927-1933 był profesorem malarstwa i kompozycji w Instytucie Sztuk Plastycznych. Czynny na wielu polach, zajmował się malarstwem sztalugowym, dekoracyjnym malarstwem ściennym (m.in. polichromie na Zamku Królewskim, na Rynku Starego Miasta w Warszawie), uprawiał grafikę (trzy teki litografii), projektował plakaty, ilustracje książkowe i scenografie dla teatrów Warszawy, Krakowa i Łodzi. Był współzałożycielem i prezesem grupy „Rytm”, członkiem Stowarzyszenia Grafików „Ryt”, należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiele wystawiał tak w kraju jak i za granicą, a jego prace wielokrotnie odznaczane były medalami i nagrodami. Twórczość Borowskiego należy do „klasycyzującego” nurtu polskiego malarstwa, związanego m.in. z artystami skupionymi wokół grupy „Rytm”. Jego obrazy wyróżnia zarówno dążność do syntezy i swoistego uproszczenia a nawet pewnej geometryzacji form, jak miękkość i statyka układów kompozycyjnych, opartych na rytmie ruchu, linii i płaszczyzn. Wrażenie ciszy, ładu i harmonii podtrzymuje łagodne światło i subtelna, pastelowa kolorystyka współtworząca liryczny nastrój pogodnej melancholii.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-03-17 63 50 000 zł 55 000 zł N/A PLN USD EUR