Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2019

Witold Wojtkiewicz, POCHMURNY DZIEŃ, 1903
  • odwrocie

  • zdjęcie w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POCHMURNY DZIEŃ, 1903
Nr:
25649
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
17.8 cm x 26.6 cm
Cena wywoławcza:
100 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. p.d. czarnym tuszem: W. Wojtkiewicz 1903

na odwrocie w l.g. rogu tuszem cyfra: 4.);

poniżej:

– nalepka Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (druk, tusz): No 3578 | Nazwisko autora Witold | Wojtkiewicz | Rodzaj dzieła olejny | Tytuł Pochmurny dzień | Wymiar – | Cena lub jego wartość 20 | Własność Autora | Adres Chłodna 24 | Warszawa d. 2/15 IX 903 r.

 

Pejzaż Pochmurny dzień długo, bo aż do roku 2015, znany był właściwie tylko z tytułu wymienionego w Sprawozdaniach Komitetu TZSP w Królestwie Polskiem za rok 1903. Nie odnaleziono też żadnej jego reprodukcji, praktycznie pozostawał więc dziełem nieznanym i zagadkowym.

Obraz powstał podczas wakacji w roku 1903, które Wojtkiewicz spędzał w majątku ordynacji Zamoyskich w Godziszowie koło Janowa Lubelskiego, zarządzanym przez wuja Romana Święcickiego, brata matki artysty. Namalował wówczas kilka pejzaży, a cztery z nich – Łąkę, O zachodzie, Opuszczony dwór i Pochmurny dzień – już jesienią tegoż roku pokazał na swojej pierwszej wystawie prac w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Z tego zespołu – do niedawna – znany był tylko obraz O zachodzie z chatą i wysokimi topolami (zbiory MN w Krakowie). Łąka jest znana z fotografii (neg. IS PAN),...

więcej

Witold Wojtkiewicz:

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-03-17 11 100 000 zł - N/A PLN USD EUR