Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POD PEłNYMI żAGLAMI, OK. 1930
Nr:
3288
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
80 cm x 70 cm
Cena wywoławcza:
9 500 zł
Cena uzyskana:
9 500 zł

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: P. v. Kalckreuth

 

W płynącym „pod pełnymi żaglami“ wspaniałym żaglowcu możemy domyślać się jednego ze statków Krzysztofa Kolumba, najpewniej karaweli Niña lub Pinta. Patrick Kalckreuth, autor kilku obrazów przedstawiających statki słynnego odkrywcy, żagiel największego z nich – karaki Santa Maria – ozdabiał zwykle wizerunkiem Madonny. Nasz obraz jest bardzo charakterystyczny dla twórczości artysty. I choć namalowany został ok. roku 1930, to w warstwie formalnej i treściowej nawiązuje do tradycji malarstwa dziewiętnastowiecznego. Motyw samotnego żaglowca na tle bezkresnej przestrzeni morza był wówczas szczególnie rozpowszechniony w sztuce krajów Europy Północnej, należał też do ważnych toposów ikonografii romantycznej. Jego symbolikę odczytywano na różne sposoby – mógł wyrażać tęsknotę człowieka za wolnością lub znikomość ludzkich wysiłków wobec potęgi żywiołów natury, niekiedy stawał się także metaforą tułaczki, tragicznego wymiaru losu i zmagań człowieka z jego przeciwnościami.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Patrick Kalckreuth:

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2002-06-16 35 6 000 zł 8 500 zł N/A PLN USD
2019-03-17 50 9 500 zł 9 500 zł N/A PLN USD EUR