Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 17 marca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
OK, 1989
Nr:
25653
Technika:
olej, płyta pilśniowa
Wymiary:
73 cm x 61 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
114 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. na odwrocie na płycie: OK | BEKSIŃSKI

obok pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę

Pochodzenie:

Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii.

Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.

 

Obraz reprodukowany i opisany:

– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET (Wirtualne Muzeum).

 

A więc poszukiwanie formy zdolnej zaspokoić zarówno potrzeby estetyczne, jak i ekspresji była jednym z podstawowych zagadnień sztuki Beksińskiego. Drugim elementem była – jak to sam artysta określił – architektonika obrazu. Chodziło mu o taką kompozycję, która swoim charakterem, czasami monumentalnością, czasami nawet pewnym patosem, czasami dynamiką lub przeciwnie – wiecznotrwałym bezruchem, wyzwalała siłę poruszania naszej wyobraźni lub wywoływania w nas emocji. Beksiński nigdy tego nie definiuje, raczej porównuje z muzyką, utworami symfonicznymi. Treść obrazu, ten najprostszy sposób komunikowania się z widzem, jest dla niego bez znaczenia. „Że też nadal, mimo lekcji abstrakcjonizmu, ludzie muszą widzieć na obrazie coś innego niż sam obraz – zanotował w Dzienniku 10 października 1996 roku – Kobieta nalewająca mleko w obrazie Vermeera (chyba jednym z największych arcydzieł...

więcej

Zdzisław Beksiński:

Zdzisław Beksiński (Sanok 24 II 1929 - Warszawa 21 II 2005) studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Był artystą samoukiem, który osiągnął niekwestionowaną pozycję w polskiej sztuce współczesnej, potwierdzoną obecnością jego prac na prestiżowych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Początkowo zajmował się fotografią, którą interesował się od lat studenckich, po 1956 zyskując uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzył abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, głównie metalowe, będące odmianą malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawały ażurowe formy o kształtach figur i pełnoplastyczne rzeźby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczości były lata 1962-1974, kiedy poświęcał się głównie rysunkowi. W latach 60. rysował piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczające się karykaturalną deformacją postaci. Od końca lat 60. tworzył rysunki węglem i kredkami, będące monochromatyczną odmianą jego równoległej twórczości malarskiej. Od 1974 zajmował się niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazował na perfekcji technicznej, której towarzyszyła niezwykłość wizji. Malował świat po katastrofie, naznaczony piętnem śmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniają postaci i stwory o ludzkich wprawdzie bądź zwierzęcych kształtach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadających się trucheł. Artysta nie nadawał swym obrazom i rysunkom tytułów (poza porządkującymi symbolami), akcentując w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawień. Sam mówił, że malując całkowicie poddaje się wizji, „fotografuje“ ją. W ostatnich latach włączył do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywał do tworzenia komputerowych fotomontaży. Sztuka Beksińskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wśród znawców i publiczności.
Największa, systematycznie uzupełniana kolekcja jego prac w kraju znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granicą - w Paryżu, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczość artysty. Zorganizował on wystawy indywidualne Beksińskiego m.in. w Galerie Valmay w Paryżu w 1985, 1986 i 1988 oraz stałą ekspozycję we własnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiński, istniejącej w latach 1989-1996. Jego też nakładem ukazały się monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991.
W Polsce monografię Beksińskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowały Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosną 2005 roku w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie miała miejsce duża wystawa obrazów Beksińskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wiesław Banach wydał obszerną monografię artysty.

(zdjęcie:  Piotr Dmochowski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8960820 )
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-03-17 113 70 000 zł 114 000 zł N/A PLN USD EUR