Agra Art | Aukcje

Aukcja internetowa - 14 maja 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA UNISTYCZNA, 1931
Nr:
25879
Technika:
litografia, papier
Wymiary:
50 cm x 50 cm
Cena wywoławcza:
4 500 zł
Cena uzyskana:
4 600 zł

IInformacje o dziele:

Kompozycja unistyczna, na podstawie kompozycji z 1931 r., 1973 r.

napis oł. pod ryc. l.: 30/150, p. faksymile sygnatury: W.Strzem

na odwr. p.d. pieczątka: D’après un tableau de W. STRZEMIŃSKI. | Exécutée avec l’autorisation du Muzeum | Sztuki w Lodzi

Grafika wydana w 1973 roku z okazji 40 rocznicy utworzenia ugrupowania artystycznego "Abstraction-Création" którego członkiem był Władysław Strzemiński

Obraz nie jest oprawiony.

Władysław Strzemiński:

Władysław Strzemiński studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu (1911-14). Od 1914 walczył w armii rosyjskiej, w 1915 odniósł ciężkie rany (stracił lewe przedramię i prawą no-gę, miał poważnie uszkodzone prawe oko). W 1918 podjął studia artystyczne w Pierwszych Państwo-wych Wolnych Pracowniach (SVOMAS) w Moskwie. W latach 1919-20 przebywał wraz z żoną, rzeźbiarką Katarzyną Kobro, w Mińsku i Smoleńsku, podejmując liczne działania na polu kształtują-cego się porewolucyjnego życia artystycznego Rosji Radzieckiej. Po powrocie do kraju w 1921 osiadł w Wilnie, następnie mieszkał w centralnej Polsce i od 1931 w Łodzi. Od 1923 pracował jako nauczy-ciel rysunku w szkołach średnich i zawodowych (m.in. gimnazja w Wilejce i Szczekocinach, Żeńska Szkoła Średnia Przemysłowo-Handlowa w Koluszkach, szkoła poligraficzna w Łodzi). Był współ-założycielem, członkiem i teoretyk grup polskich konstruktywistów: „Blok” (od 1924), „Praesens” (od 1926) i „a.r.R
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-05-14 39 4 500 zł 4 600 zł N/A PLN USD EUR