Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 16 czerwca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ODDZIAŁ JEŹDŹCÓW. UŁANI GALICYJSCY, 1879
Nr:
25971
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
42.5 cm x 34.2 cm
Cena wywoławcza:
55 000 zł
Cena uzyskana:
69 000 zł

IInformacje o dziele:

42,5 x 34,2 cm (w świetle passe-partout)

sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1879

Na odwrocie drukowana nalepka zakładu pozłotniczego i ramiarskiego: POLSKA SP. POZŁOTNIKÓW | SP. Z OGR. ODPOW. | WARSZAWA, ŻURAWIA 31 | TELEFON 8.51.33 | ROK ZAŁOŻENIA 1919

 

Akwarela przedstawia konny oddział ułanów (13. Pułk Ułanów Galicyjskich ?) z lancami i szablami u boku. Na czele oddziału dwaj jeźdźcy jadący na kasztanie i siwku, za nimi szkicowo potraktowane sylwetki dalszych żołnierzy. Oddział nadjeżdża drogą biegnącą wśród łanu wysokiej kukurydzy, wśród której widać kilka postaci umykających w kierunku rozłożystych zabudowań z wysoką wieżą. W głębi rząd smukłych topoli lub cyprysów i dalekie wzgórza. Po lewej porzucona tykwa i odzież uciekających.

Temat akwareli nawiązuje zapewne do udziału Ułanów Galicyjskich w kampanii wojsk austriackich podczas wojny Austrii z Prusami i sprzymierzonymi z nimi Włochami w 1866 r. Przemawia za tym tak pejzaż z wysokimi cyprysami, jak też porzucona wśród kukurydzy tykwa i odzież.

Akwarela należy do licznej grupy dzieł Kossaka, które charakteryzując się zbliżonym formatem i tym samym schematem kompozycyjnym, przedstawiają bądź pojedynczych jeźdźców, bądź też jeźdźców na czele oddziałów żołnierzy.

Można przytoczyć liczne analogie, przywołując cały szereg obrazów zbliżonych...

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-06-16 17 55 000 zł 69 000 zł N/A PLN USD EUR