Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 16 czerwca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SZKIC DO TRYPTYKU „MOJE ŻYCIE“, 1911-1912
Nr:
25980
Technika:
olej, deska
Wymiary:
12 cm x 29.8 cm
Cena wywoławcza:
18 000 zł
Cena uzyskana:
18 000 zł

IInformacje o dziele:

SZKIC DO ŚRODKOWEJ CZĘŚCI TRYPTYKU „MOJE ŻYCIE“, 1911-1912

 

sygn. wzdłuż lewej krawędzi: J Malczewski

 

napisy na odwrocie:
– pośrodku zielonym tuszem: SZKIC | J. MALCZEWSKIEGO;
– po prawej ołówkiem: No | [...]/38

 

Ten niewielki obraz – oszczędne w gamie barwnej malarskie studium o szkicowo potraktowanych postaciach – odnosi się do ważnego dzieła Malczewskiego, tryptyku Moje życie, metafory własnej biografii artysty. Szkic zapowiada środkową część tryptyku. Jej tematem jest wspomnienie Malczewskiego z dzieciństwa, wspomnienie o oddziale rosyjskich żołnierzy, którzy w czasie powstania 1863 zjechali na kwaterę do dworu w Wielgiem. Szynele i pałasze zostawili w przedsionku, gdzie służący przeciera kieliszki przed poczęstunkiem. Mały, zamyślony chłopiec to sam Malczewski starający się zrozumieć tę trudną do pojęcia sytuację, która burzy jego poczucie bezpieczeństwa i rodzi przeczucia niełatwych życiowych wyborów.

Pozostałe części tryptyku to metafory żmudnej życiowej drogi człowieka-artysty do źródła poznania i powrotu znużonego wędrowca do szczęśliwości rodzinnego domu, domu którego wrota uchyla mu Śmierć, przedstawiona jako młoda kobieta z kosą.

 

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-06-16 27 18 000 zł 18 000 zł N/A PLN USD EUR