Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 16 czerwca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NOWY UCZEŃ, 1858
Nr:
25991
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
29.2 cm x 23.8 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
26 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Leopold Löffler 1858

Na krośnie drukowana nalepka o treści: Gemälde Galerie W. Utermann, Dortmund | GEGR. [.] 1833

 

Zbliżona, późniejsza wersja (replika) obrazu reprodukowana w:
– „Tygodnik Ilustrowany“ 1872, 2 półrocze, nr 246 z dn. 14. 09., reprodukcja drzeworytnicza na s. 125 (tytuł: Niespodzianka w szkole; ryt. J. Pawłowski).

 

Nowy uczeń jest wybornym przykładem sztuki Leopolda Löfflera, autora obrazów malowanych pod wyraźnym wpływem malarstwa Ferdinanda G. Waldmüllera, obrazów o sentymentalnym wdzięku i łatwej do odczytania anegdocie. Löffler za cel swego malarstwa uznawał „jak najwierniejsze oddanie w ruchach i wyrazach twarzy uczuć powszechnie ludzkich“. Widzimy tu zatem przyprowadzonego do szkoły przestraszonego malca, trzymającego się spódnicy mamusi, matkę uniżenie proszącą o opiekę nad synem i podpierającą swą prośbę koszykiem wiktuałów, skromnego nauczyciela wyraźnie ucieszonego prezentem a równocześnie krygującego się, jakby mówił „ale po co to wszystko?“. Widzimy wreszcie kilku uczniaków, równocześnie zaciekawionych i podśmiewających się z nowego kolegi.

A wszystko to świetnie namalowane, kapitalnie oddane w ruchu geście i wyrazie, doskonałe w rysunku, kompozycji i kolorze.

Leopold Loeffler:

Leopold Löffler (Loeffler) - malarz scen rodzajowych i rodzajowo-historycznych; pierwotnie studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie. Jednocześnie uczył się malarstwa, które następnie studiował w Akademii wiedeńskiej u Ferdinanda Georga Waldmüllera (1845-1846), później w Paryżu (od 1851 lub 1852) i w Monachium (1856). Na stałe zamieszkał w Wiedniu, gdzie cieszył się uznaniem i został mianowany członkiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Związany ze środowiskiem polskich malarzy kształcących się w wiedeńskiej Akademii, przyjaźnił się, m.in. z Arturem Grottgerem, Franciszkiem Tepą i Juliuszem Kossakiem. Często przyjeżdżał do kraju - do Lwowa, Radymna i do Krakowa, dokąd z czasem przeniósł się na stałe. W latach 1877-1897 był profesorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; do grona jego uczniów należeli, m.in. Zdzisław Jasiński, Wojciech Weiss, Wincenty Wodzinowski, Stanisław Wyspiański. Malował obrazy historyczno-rodzajowe (Śmierć Stefana Czarnieckiego, 1860, Powrót rodziny szlacheckiej na gruzy rodzinnego domu po napadzie Tatarów, 1858), portrety oraz rodzajowe scenki mieszczańskie i wiejskie, powstające pod wyraźnym wpływem malarstwa Waldmüllera. Czytelna anegdota i sentymentalny wdzięk, doskonały rysunek i niezwykła precyzja w oddawaniu szczegółów przyniosły tym pracom ogromną popularność w kraju, w Austrii i na Węgrzech. Powodzenie sprawiło, że artysta - czasem nawet wielokrotnie - powtarzał te same kompozycje w licznych replikach. Jego obrazy pokazywane były na różnych wystawach; przede wszystkim w wiedeńskim Künstlerhaus, ale także w Berlinie, Monachium, Paryżu, Kolonii, Pradze oraz w Krakowie, Warszawie, Pownaniu i we Lwowie. Kupowano je do zbiorów cesarza, arystokracji, do licznych kolekcji niemieckich i prywatnych. Powielane w reprodukcjach „rozchodziły się po całej monarchii“. Dla podkreślenia swojej narodowości od roku 1867 artysta często dodawał przy sygnaturze słowo „Radymno“, nazwę miejscowości gdzie spędził dzieciństwo.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-06-16 38 25 000 zł 26 000 zł N/A PLN USD EUR