Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 6 października 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CHATA W OLSZTYNIE KOŁO CZĘSTOCHOWY, 1853
Nr:
16080
Technika:
kredka, papier
Wymiary:
28.5 cm x 44.3 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
15 000 zł

Informacje o dziele:

(wymiary w świetle passe-patrout  24,5 x 41,3 cm)

sygn. p.d.: WG Olsztyn dnia 21 Lipca

na odwrocie nalepki domów aukcyjnych

Proweniencja:
Obraz w 2008 roku zakupiony do znakomitej Kolekcji Godurowskiej, należącej do Małgorzaty i Piotra Giermaziaków, w której znajdują się dzieła najlepszych polskich artystów, od XIX wieku aż po klasyków sztuki współczesnej.

Prezentowany rysunek pochodzi z wczesnego okresu twórczości Wojciecha Gersona, który już w czasie swoich warszawskich studiów w towarzystwie profesorów i kolegów, wyruszał w „wędrówki piechotne po kraju“ celem „zbierania widoków, typów i ubiorów ludowych“. W ten sposób, także i później, zwiedzał okolice Krakowa, Ojcowa, Kielc, Sandomierza, Lublina, Mazowsze, Pojezierze Suwalskie czy Litwę. Zestawiając ze sobą powstałe wówczas rysunki, można z dużą dokładnością ustalić marszrutę, szlak przemierzony przez artystę. Na aukcji marcowej w 2011 roku prezentowaliśmy np. Widok Miechowa, rysunek o parę dni późniejszy, datowany 28 sierpnia 1853 r.

Bibliografia:
Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 20, il.

Wojciech Gerson:

Wojciech Gerson (Warszawa 1831 – Warszawa 1901) malarz, pedagog; w latach 1844-1851 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Jana Feliksa Piwarskiego, Christiana Breslauera i Marcina Zaleskiego, a w latach 1853-1855 w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1856 wyjechał do Paryża, gdzie uczył się jeszcze w pracowni Leona Cognieta i samodzielnie studiował w muzeach. W 1858 po powrocie do Warszawy, rozwinął szeroką działalność artystyczną i publiczną. W 1860 był jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Uczył malarstwa i rysunku w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz we własnej pracowni, kształcąc kilka pokoleń malarzy. Jego uczniami byli, m.in. Chełmoński, Wyczółkowski, Stanisławski, Podkowiński, Pankiewicz. W 1878 otrzymał tytuł profesora Akademii petersburskiej. Jeździł za granicę - do Berlina, Włoch, Wiednia, Pragi i kilkakrotnie do Paryża. Dużo podróżował po kraju, a szczególnie często i chętnie jeździł w Tatry. Malował rodzajowe sceny wiejskie, portrety, obrazy historyczne i religijne oraz pejzaże - w tym wiele krajobrazów tatrzańskich.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2011-12-04 25 8 500 zł - N/A PLN USD EUR
2019-10-06 1 10 000 zł 15 000 zł N/A PLN USD EUR