Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 6 października 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
STAW W LESIE, 1894
Nr:
26402
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
79.5 cm x 115.5 cm
Cena wywoławcza:
500 000 zł
Cena uzyskana:
500 000 zł

Informacje o dziele:

Jezioro w lesie, Jezioro wśród lasu sosnowego, Las, Waldsee

 

sygn. l.d.: JOSEF CHELMONSKI | 1894

 

Proweniencja: Kolekcja Godurowska.

 

Bibliografia:

Ze sztuki [w:] „Tygodnik Ilustrowany“ 1894, II półrocze, nr 3 (z dn. 21 VII), s. 47;

– H. Piątkowski, Malarstwo, [w:] „Tygodnik Mód i Powieści“ 1894, nr 29 (z dn. 21 VII) s. 230;

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1894, Warszawa 1895, s. 31 [Las]; s. 43 [Wykaz dzieł sztuki nabytych z Wystawy TZSP przez osoby prywatne w ciągu 1894 roku; obraz Las zakupiony przez p. Karola Deike];

Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1895, katalog wystawy, Vom 1 Mai. bis 29. Sept., Zweite Auflage, Berlin [1895], Verlag von Rud. Schuster, s. 127, nr kat. 2325 [Waldsee];

– F., Międzyn.[arodowa] Wystawa Sztuki w Berlinie. Dział Polski, Berlin 15 lipca, [w:] „Kraj“ [Petersburg] 1895, nr 29 (1. VIII), s. 12 [przedruk artykułu berlińskiego krytyka L. Pietscha];

Wystawa dzieł Chełmońskiego [katalog wystawy], Tow. Zach. Szt. Piękn. w Król. Pol., Warszawa 1907, s. 10, nr kat. 50 [Staw w lesie; własność pani...

więcej

Józef Chełmoński:

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914) był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego malarstwa realistycznego, twórcą rozległych pejzaży z Ukrainy i Podola, rozpędzonych zaprzęgów końskich - znanych Trojek i Czwórek - oraz wiejskich scen rodzajowych i nastrojowych pejzaży mazowieckich. Artysta - w latach 1867-1871 - kształcił się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie krótko uczył się w Akademii u Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera, i gdzie znaczny wpływ na jego twórczość wywarło zetknięcie się z polskimi „monachijczykami”, głównie Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejne dwanaście lat spędził w Paryżu. Pobyt tam przyniósł mu sławę i uznanie – wystawiał na oficjalnych Salonach paryskich, a wiele jego prac znalazło nabywców wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Do kraju wrócił w roku 1887, przez dwa lata mieszkał w Warszawie, a następnie osiadł na stałe w majątku Kuklówka na Mazowszu. Malowane wówczas obrazy to przede wszystkim nastrojowe pejzaże często z motywami ptaków czy zwierząt, w których artysta dawał wyraz swego emocjonalnego i pełnego zachwytu stosunku do natury. Obok twórczości malarskiej Chełmoński zajmował się także grafiką i ilustratorstwem – w latach 1884-1892 współpracował, np. z paryskim „Le Monde Illustré”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 41 500 000 zł 500 000 zł N/A PLN USD EUR