Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 6 października 2019

Zdzisław Beksiński, DZ, LATA 80. XX W.
  • obraz w ramie

  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DZ, LATA 80. XX W.
Nr:
26370
Technika:
olej, płyta pilśniowa
Wymiary:
73 cm x 87.2 cm
Cena wywoławcza:
100 000 zł
Cena uzyskana:
210 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwrocie na płycie: DZ | BEKSIŃSKI

śr.g.: napis czerwoną kredką: DZ

l.d.: stempel wywozowy

 

Pochodzenie:

Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii.

Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany i opisany:

Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003, Warszawa 2017, il. barwna, s. nlb.;

– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET (Wirtualne Muzeum).

 

Marszand Zdzisława Beksińskiego, Piotr Dmochowski, wspominał po latach:

W 1990 roku grupa Japończyków, którzy odkryli malarstwo Beksa poprzez moją monografię, zakupiła ode mnie w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach 59 jego obrazów. Z tych obrazów urządzili oni efemeryczne muzeum w Osace, po czym przepadli jak kamień w wodzie i słuch o nich zaginął. Od tego czasu, mając nareszcie pieniądze, kupowałem od Beksa hurtowo absolutnie wszystkie obrazy. [...] Z tych samych ‘japońskich’ pieniędzy wydałem następną monografię Beksa poświęconą pracom powstałym od 1987 do 1991 roku.

Piotr Dmochowski, Zmagania o Beksińskiego, Warszawa 2016, s. 636

 

* do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczony podatek graniczny...

więcej

Zdzisław Beksiński:

Zdzisław Beksiński (Sanok 24 II 1929 - Warszawa 21 II 2005) studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Był artystą samoukiem, który osiągnął niekwestionowaną pozycję w polskiej sztuce współczesnej, potwierdzoną obecnością jego prac na prestiżowych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Początkowo zajmował się fotografią, którą interesował się od lat studenckich, po 1956 zyskując uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzył abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, głównie metalowe, będące odmianą malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawały ażurowe formy o kształtach figur i pełnoplastyczne rzeźby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczości były lata 1962-1974, kiedy poświęcał się głównie rysunkowi. W latach 60. rysował piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczające się karykaturalną deformacją postaci. Od końca lat 60. tworzył rysunki węglem i kredkami, będące monochromatyczną odmianą jego równoległej twórczości malarskiej. Od 1974 zajmował się niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazował na perfekcji technicznej, której towarzyszyła niezwykłość wizji. Malował świat po katastrofie, naznaczony piętnem śmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniają postaci i stwory o ludzkich wprawdzie bądź zwierzęcych kształtach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadających się trucheł. Artysta nie nadawał swym obrazom i rysunkom tytułów (poza porządkującymi symbolami), akcentując w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawień. Sam mówił, że malując całkowicie poddaje się wizji, „fotografuje“ ją. W ostatnich latach włączył do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywał do tworzenia komputerowych fotomontaży. Sztuka Beksińskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wśród znawców i publiczności.
Największa, systematycznie uzupełniana kolekcja jego prac w kraju znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granicą - w Paryżu, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczość artysty. Zorganizował on wystawy indywidualne Beksińskiego m.in. w Galerie Valmay w Paryżu w 1985, 1986 i 1988 oraz stałą ekspozycję we własnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiński, istniejącej w latach 1989-1996. Jego też nakładem ukazały się monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991.
W Polsce monografię Beksińskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowały Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosną 2005 roku w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie miała miejsce duża wystawa obrazów Beksińskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wiesław Banach wydał obszerną monografię artysty.

Od października 2016 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie na stałe zagościła wystawa 250 prac (obrazów, rysunków, fotografii) Zdzisława Beksińskiego z prywatnej kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Natomiast od czerwca 2021 stała wystawa 30 obrazów Beksińskiego z kolekcji Dmochowskich prezentowana jest również w Muzeum Archidiecezji w Warszawie.

(zdjęcie:  Piotr Dmochowski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8960820 )
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 108 100 000 zł 210 000 zł N/A PLN USD EUR